Logo

nieuwsbrief 13 september 2017-2

Inhoudsopgave


Geachte ouders,verzorgers en leerlingen
Roald Dahl
5 oktober, staking!
De week tegen het pesten
Belangrijke data
Algemene Ledenvergadering Oudervereniging
Sjors Sportief
Hoofdluis
Swim to fight cancer!

Geachte ouders,verzorgers en leerlingen

De eerste twee weken zijn alweer achter de rug.

Inmiddels zijn we gestart met IPC zoals jullie misschien al gemerkt hebben.  Een andere manier van werken voor ons maar ook voor de kinderen.

De onderwerpen spreken erg aan en zijn heel actueel.

De onderwerpen zijn: groep 3 en 4: We zijn wat we eten.

                                  groep 5 en 6: luchtvaart

                                  groep 7 en 8: Nederland- Waterland

We houden u op de hoogte.

Op 12 september vond een informatieavond plaats op onze school.

Dit schooljaar was de opzet voor het eerst anders.

We zullen de avond nieuwe stijl evalueren binnen het team en M.R.

Wilt u de informatie van die avond bekijken? Deze vindt u onder het kopje nieuws op onze Homepage ( www. roald-dahl.nl)

 

 

Veel leesplezier!

Roald Dahl

Vandaag op 13 september zou Roald Dahl 101 jaar geworden zijn!

Voor ons een dag om niet te vergeten.  In alle klassen wordt hier aandacht aan besteedt.  De Dahldag zoals u die misschien gewend was hebben we verzet naar een andere dag.

Wanneer dit is hoort u zo snel mogelijk.  We hebben dit gedaan omdat we waarschijnlijk een ultieme kans krijgen om de Dahldag op een speciale manier te vieren. 

We houden u op de hoogte!

5 oktober, staking!

Op donderdag 5 oktober zal het primair onderwijs in Nederland staken.

De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek voor een eerlijk salaris en minder werkdruk kracht bij te zetten

Ook wij zullen op die dag de deuren sluiten.

U ontvangt nog een brief vanuit ons bestuur SKIPOS.

De week tegen het pesten

Hierbij de link naar de  flyer met informatie rondom "de week tegen het pesten".

 

De week tegen het pesten

 

Belangrijke data

Op onze website bij ouders  staat een jaarplanning met belangrijke data voor u als ouders.

Er staan onder andere de studiedagen, ouderavonden en andere belangrijke zaken op.

Noteer deze in uw agenda!

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging

AGENDA ALV Vergadering 27 september 2017  aanvang 20.30 uur

 

 Opening


 Notulen ALV d.d. 12 oktober  2016

 
Mededelingen, ingekomen stukken

 
Jaarverslag Oudervereniging 2016-2017

 
Financiën

Financieel jaarverslag 2016-2017
Verslag kascommissie
Verkiezing kascommissie
Begroting 2017-2018

 
Rondvraag

 
Sluiting vergadering

 

De financiele verantwoording staat op de website bij het kopje Ouders.

Sjors Sportief

 

Deze week krijgen de kinderen een boekje mee naar huis vanuit  Cultuur en Sportstimulering.

In de volgende link wat informatie hierover.

Gezinspraatje Sjors Sportief en Creatief

 

Hoofdluis

Luis in je haar?    

Kammen maar!!      

                                  

Tijdens de eerste weken na de zomervakantie zie je de hoofdluis weer toenemen.

Iedereen kan hoofluis krijgen. Dit heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Luizen lopen via het haar over van hoofd naar hoofd. Kinderen/jongeren lopen de meeste kans om hoofdluis te krijgen omdat zij, bij het spelen en het maken van selfies, letterlijk de hoofden tegen elkaar houden.

Het advies is om uw kind regelmatig op hoofdluis te controleren.

Wanneer u hoofdluis ontdekt is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak.

Kam gedurende MINIMAAL 14 dagen ELKE dag het haar met een metalen luizenkam.
Maak het haar nat en verdeel een willekeurige crèmespoeling over het haar.
Schuif een hydrofiel gaasje over de tanden van de kam.
Leg een, liefst witte of lichte handdoek over de schouders.
Kam het haar lok voor lok. Begin telkens bij de hoofdhuid, neem niet te grote lokken.
Verschoon het gaasje enkele keren tijdens het kammen.
Als u geen gaasje gebruikt, spoel dan tijdens het kammen regelmatig de kam uit in heet water.
Als er luizen uit het haar komen, spoel deze dan met water weg in de wasbak.
Herhaal de behandeling elke dag minstens twee weken of langer als dit nodig is!
Nacontrole is belangrijk!
Extra materregelen zoals wassen van kleding, knuffels etc. zijn niet nodig!
OOK WANNEER U EEN ANTIHOOFDLUISMIDDEL GEBRUIKT, MOET U HET HAAR DAGELIJKS, GEDURENDE 14 DAGEN UITKAMMEN MET EEN LUIZENKAM.

                                             

 

 

 

Swim to fight cancer!

Op zondag 17 september gaat Micah Hoeben, groep 6,

meezwemmen met de Swim to Fight Cancer in Den Bosch.

Met dit zwemevenement wordt zoveel mogelijk

geld ingezameld zodat er verder onderzoek gedaan kan

worden naar kanker.

Steun Micah en draag je steentje bij voor het gevecht tegen kanker.

Voor meer informatie zie: https://denbosch.swimtofightcancer.nl/

 

Doneren kan in de spaarpot in groep 6 of in de bus in de lerarenkamer.

 

Doneer je liever digitaal. Dat kan ook via onderstaande link

https://denbosch.swimtofightcancer.nl/micahhoeben

 

 

Love life, fight cancer!

 

Namens Micah, enorm bedankt voor je steun!