Logo

nieuwsbrief 27 september 2017-3

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
Update werkgroep Andere Schooltijden
Kinderboekenweek 2017
Kinderboekenruil tijdens de Kinderboekenweek
Studenten
Verkeersweek
Medezeggenschapsraad
Kermis
Verkeersveiligheid

Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,

Nog maar twee en een halve week en dan hebben we alweer herfstvakantie!

Voor de herfstvakantie hebben we nog aandacht voor de kinderboekenweek, en traditioneel organiseert de oudervereniging een kinderboekenmarkt.  In deze nieuwsbrief meer informatie daarover.

Dit jaar organiseert de verkeerswerkgroep ook weer de verkeersweek. Deze is van 9  tot en met 12 oktober.  We hebben alle hulp nodig!

De werkgroep "andere schooltijden" is inmiddels al twee keer bij elkaar geweest, in deze nieuwsbrief kort wat informatie daarover.

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor de herfstvakantie.

Reminder: Denkt u aan 5 oktober, een stakingsdag voor het onderwijs. De school is dan dicht.  Op 13 oktober, hebben wij een studiedag gepland, de kinderen zijn dan vrij.

Veel leesplezier!

 

Update werkgroep Andere Schooltijden

 

 

Op maandag 25 september jl is de werkgroep Andere Schooltijden weer bij elkaar geweest. De volgende bijeenkomst van de werkgroep staat gepland op 26 oktober 2017. Naar verwachting zal kort hierna de enquête naar de ouders worden gestuurd met daarin de keuze voor of tegen de invoering van andere schooltijden vanaf het schooljaar 2018-2019.

 

Vanuit de verschillende geledingen proberen wij de meningen van de ouders, leerkrachten, directie en MR m.b.t. de mogelijke invoering van andere schooltijden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Heeft u vragen, opmerkingen of input? Wij horen het graag! U kunt ons aanspreken op het schoolplein of een mail sturen naar: schooltijden@roald-dahl.nl

 

 

Annelies Jacobs, Els van Dijck, Marjolein Kemps, Tineke Kramer, Breg de Gouw, Annelous Woltring

Update werkgroep Andere Schooltijden

 

 

Kinderboekenweek 2017

Op 4 oktober start de kinderboekenweek. Het thema is "griezelen"  We willen deze  week openen met het dansen op het lied van Kinderen voor Kinderen. Dit doen we op dinsdagochtend 3 oktober om half 9 op de speelplaats bij de hoofdingang. De studenten en juf Mandy zijn gevraagd om voor te dansen, zodat de kinderen hen na kunnen doen.
In de klas oefenen we de dans regelmatig,hierbij de link: https://www.youtube.com/watch?v=KXaz-_OxSs8 zodat je thuis ook kunt oefenen.


Dansinstructie: https://www.youtube.com/watch?v=2bE98b-Y3QI 

 

Kinderboekenruil tijdens de Kinderboekenweek

 

 

4 oktober tot en met woensdag 11 oktober

 

Na het enorme succes van voorgaande jaren (ruim  300 boeken geruild) zal ook dit jaar  tijdens de Kinderboekenweek een boekenruil plaatsvinden.

Dit houdt in dat de kinderen uitgelezen boeken van thuis mee kunnen nemen naar school.

Voor schooltijd kunnen de kinderen dan in de ruimte bij de gym/speelzaal de boeken inleveren waar hun naam en het aantal boeken wordt opgeschreven. Na schooltijd kunnen ze dan in de tijdelijke markthal een nieuw boek uitzoeken. Kinderen zijn vrij in de keuze van het boek wat ze uitzoeken.

 

Zijn er voorwaarden voor een boek?

De boeken mogen goed gelezen zijn maar niet kapot of beschreven. Iedereen wil immers een mooi boek uit kunnen zoeken!

Tijden voor inleveren en uitzoeken:

Boeken inleveren: 8.20-8.30 uur

Boeken uitzoeken & inleveren: Maandag, dinsdag en donderdag om 15:15 uur,Woensdag 12.15 uur,Vrijdag 12.00 uur

Mochten er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met de activiteitencommissie van BS Roald Dahl: activiteitenroalddahl@gmail.com

We hopen weer op veel geruilde boeken!

Tot ziens op de boekenmarkt!

Activiteitenvereniging Roald Dahl

 

 

Studenten

Misschien heeft u het al opgemerkt: ook dit jaar hebben we weer studenten op onze school.

Zij zullen ons mooie vak gaan leren in de praktijk:

Juf Jasmine ( eerstejaars) is elke dinsdag aanwezig in groep 5/6

Juf Juul ( eerstejaars) is elke dinsdag aanwezig in groep 5

Juf Anne ( vierdejaars) is elke dinsdag en donderdag aanwezig in groep 4.

Juf Laura ( vierdejaars en afstuderend met een onderzoek) is aanwezig in groep 6.

 

In februari zullen zij wisselen van groep, behalve juf Laura. Zij blijft het hele jaar in groep 6.

 

We wensen deze toekomstige collega's heel veel succes en plezier dit schooljaar.

Verkeersweek

Geachte ouders, verzorgers graag aandacht voor het volgende:

Van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 oktober is de Verkeer in Praktijk kar op school. Gedurende deze week gaan alle leerlingen oefenen met de verkeerssituaties die je dagelijks tegen kunt komen. Fietsen mee naar school dus! Al tijdens de lessen wordt extra aandacht besteed aan verkeer. Daarna kan het geleerde in de praktijk toegepast worden.
We zoeken ouders, opa’s of oma’s die de VIP kar een dagdeel mee willen begeleiden. In onderstaande tabel kun je zien wanneer de klas van uw zoon of dochter oefent voor het geval dat u het leuk vindt om deze mee te begeleiden.

Dag               Datum            dagdeel              groep
Dinsdag         10-10              ochtend              1-2a / 1-2b
Dinsdag         10-10              middag               3/ 4
Woensdag      11-10              ochtend              5/ 5-6 / 6
Donderdag     12-10              ochtend              7 / 7-8 / 8
 
 
 
Meld je aan voor 2 oktober bij de leerkracht.

Met vriendelijke groeten,
de verkeerswerkgroep

 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad komt ongeveer 1x per twee maanden bij elkaar.  In het jaarverslag wat u op de website kunt vinden ziet u wat er vorig schooljaar besproken is.

De agenda staat ook altijd op de website.

U kunt het jaarverslag vinden onder het kopje: Ouders- medezeggenschapsraad  en Ouders-medezeggenschapsraad- agenda

Kermis

Er was kermis in het dorp. Ook in de klas hebben de kleuters rond dit thema gewerkt.

Als afsluiting hebben ze hier een bezoekje aan gebracht.

Alle attracties werden bekeken en de kinderen vertelden enthousiast waar ze met hun ouders in geweest waren.

Alle kleuters mochten de draaimolen in. Dat was genieten van een lang rondje!

Tot slot genoten ze van een heerlijke oliebol.

 

Verkeersveiligheid

Het weer wordt minder mooi en dat betekent dat veel kinderen samen met hun ouders met de auto naar school komen.   

Gevaarlijke situaties kunnen hierdoor ontstaan: auto's worden aan de kant van de weg geparkeerd ( Papaverstraat).  De auto's worden zo dicht mogelijk bij de school geparkeerd, er staan ook auto's direct voor of na het zebrapad.  Het zicht van de kinderen wordt zo ontnomen bij het oversteken, zij kunnen immers niet over de auto's heen kijken.

Daarom een uitdrukkelijke vraag voor iedereen: parkeert u uw auto's op de daarvoor bestemde plaatsen of wat verderop. We willen toch allemaal graag dat onze kinderen veilig naar school komen en weer veilig thuis komen.

Ik hoop op ieders medewerking.