Logo

nieuwsbrief 11 oktober 2017-4

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
Thematisch onderwijs.
De zorg in onze school.
Smartphones en smartwatches
Actie Schoenmaatjes
Leerlingenraad
VIPkar en verlichtingscontrole
Boekenmarkt

Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,

Het is bijna herfstvakantie!

Het eerste stukje van ons schooljaar zit er alweer op.

Op donderdag 5 oktober hebben we gestaakt, niet zozeer vanwege het salaris ( wel fijn als het wat meer mag zijn) maar zeker ook vanwege de werkdruk. We hebben veel steun mogen ervaren van jullie als ouders en dat voelt heel goed. Dank je wel daarvoor!

Het zou fijn zijn als het zijn vruchten afwerpt.

Aanstaande vrijdag zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van het team.

In deze nieuwsbrief verder aandacht voor: de voortgang thematisch onderwijs, smartphones en smartwatches in de klas, actie schoenmaatjes, leerlingenraad, en de boekenmarkt.

Vanaf deze plek wens ik jullie een hele fijne herfstvakantie en tot 23 oktober!

 

Thematisch onderwijs.

Op 12 september, op de informatieavond, heb ik u verteld over de ontwikkelingen op onze school. Thematisch onderwijs is daar een belangrijk onderdeel van.

 De eerste periode hebben we gewerkt met IPC ( international Primary Curriculum).  Dit was een pilot en is met het team  geëvalueerd. De vragen en onduidelijkheden, zijn teruggekoppeld naar het team achter IPC en daarna besproken met het team.  Om een uiteindelijke beslissing te nemen over hoe we het thematisch onderwijs vorm gaan geven gaan we de periode tussen herfst en kerst gebruiken om een andere methode te gebruiken. Hier gaan we aanstaande vrijdag mee aan de slag. Voor de kerstvakantie beslissen wij als team hoe wij het thematisch onderwijs gaan invullen.

We houden u op de hoogte.

De zorg in onze school.

Sinds het nieuwe schooljaar ziet onze zorgstructuur er anders uit. Door het vertrek van Susanne van Boven hebben we de zorgstructuur aangepast.

Mandy is op maandag en dinsdag aanwezig, zij zet zaken uit en coördineert dat.  Ook onderhoudt zij de externe contacten.

Op vrijdag is Mandy aanwezig om te werken met onze meer-en hoogbegaafden, en bewaakt ze de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze kinderen.

Elke donderdag zijn juf Marloes ( rekenspecialist) en juf Marieke ( taalspecialist) buiten de groep om hun expertise in te zetten op onze school.

Om de twee weken heeft zorgteam ( Marloes, Marieke, Mandy en Annelies) een zorgoverleg om lopende zaken te bespreken en afspraken te evalueren.

 

Smartphones en smartwatches

Steeds meer kinderen brengen smartphones en smartwatches mee naar school.  Kinderen worden afgeleid door deze apparatuur. Daarom hebben we hier afspraken over gemaakt: 

Smartphones en Smartwatches mogen tijdens de lessen niet aanwezig zijn bij de kinderen, zij leggen deze bij de leerkrachten neer.

Wanneer de school uit is en de kinderen gaan naar huis mogen zij hun telefoon/watch natuurlijk weer meenemen.  Blijven ze over tussen de middag blijven de telefoontjes/watches binnen.

Schade of verlies is voor eigen risico.

 

Actie Schoenmaatjes

Kinderen helpen leeftijdsgenootjes ver weg.

 

Na de herfstvakantie gaat Actie Schoenmaatjes op onze school van start.

Hierbij vullen kinderen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor een kind ver weg.

De informatie hierover is gedeeld in de klassen, we hebben filmpjes bekeken en met elkaar besproken waarom de spulletjes in de doos een groot cadeau zijn voor een kind dat leeft in moeilijke omstandigheden.

Met de schoolspullen heeft een leeftijdsgenootjein een ontwikkelingsland de kans om naar school te gaan. Een kind dat leert, kan talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd.

Schoenmaatjes wordt georganiseerd door Edukans, de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs.

U vindt alle informatie in de folder en op  www.edukans.nl

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft weer nieuwe leden!

Na verkiezingen in groep 6 hebben we weer 3 nieuwe leden kunnen toevoegen aan onze leerlingenraad.

De raad bestaat nu uit:

Ravi Tiebosch      groep 8

Moos Ogier          groep 8

Madeleine Snijder groep 8

Aimee Roozing     groep 7

Mila Voets            groep 7

Roel Verhagen      groep 7

Roos van de Griendt  groep 6

Mirre van Dis            groep 6

Ijske Bakker             groep 6

 

De eerste bijeenkomst heeft al plaatsgevonden en we hebben gesproken over: thematisch onderwijs, schoolplein en de voortzetting van de seizoensafsluitingen.

Heel veel succes allemaal!

 

VIPkar en verlichtingscontrole

Deze week stond de VIPkar ( verkeerslessen In Praktijk) op ons schoolplein. Elke groep heeft een verkeersles in praktijk en wordt het veilig fietsen, oversteken etc. in de praktijk geoefend.

Op donderdag worden de fietsen weer gecontroleerd vooral op verlichting.  Zo kunnen we weer allemaal veilig de donkere tijd in.

Veel plezier allemaal.

Boekenmarkt

De oudervereniging heeft dit jaar weer een boekenmarkt georganiseerd. Het was weer een groot succes! Veel boeken zijn van eigenaar gewisseld.

Veel plezier met de geruilde boeken.