Logo

nieuwsbrief 29 november 2017-7

Inhoudsopgave


Geachte ouders,verzorgers en leerlingen,
Staking 12 december
Berichten uit de werkgroep "andere schooltijden"
Actie Schoenmaatjes
Verkeer rondom de school
Natuurgroep Gestel
Kerstviering op school
Kinderpostzegelactie

Geachte ouders,verzorgers en leerlingen,

Hij komt, hij komt.......

Volgende week is het zover. Op 5 december bezoeken Sinterklaas en zijn Pieten onze school.

Om half negen 's-ochtends blijven we buiten spelen om hem te verwelkomen, daarna zal ons spiksplinternieuwe leerlingenorkest in de aula twee liedjes spelen.

Die dag hebben we een continurooster tot 14.00 uur. Alle kinderen blijven dan op school eten. Zorgt u voor een lunchpakket?

Op 6 december zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag.

Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier!

Staking 12 december

Geachte ouders,verzorgers,

U heeft op dinsdag 28 november een brief ontvangen inzake de evt. staking op 12 december.

Als er op 5 december nog niet is ingegaan op onze claim van 1,4 miljard, dan gaan we staken op 12 december,” aldus een ultimatum van het PO-Front. Op 5 december behandelt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting.
 
De eisen: 900 miljoen euro om de salarissen gelijk te trekken met die in het voortgezet onderwijs en 500 miljoen voor kleinere klassen en meer handen in de klas.
In het regeerakkoord is 270 miljoen vrijgemaakt voor de salarissen en 450 miljoen voor maatregelen om de werkdruk te verlagen. Die 450 miljoen wordt in 2021 voor het eerst uitgekeerd. In 2018 komt er 10 miljoen extra vrij voor het verminderen van de werkdruk.

Wij willen als team BS Roald Dahl benadrukken dat het ons in eerste instantie niet zozeer om een salarisverhoging gaat, maar dat we wel steeds meer een enorme werkdruk ervaren. Veel administratie en steeds meer taken die uitgevoerd moeten worden.

Zorgelijk vinden we ook het tekort aan leraren basisonderwijs wat nu al zichtbaar gaat worden, steeds vaker lukt het niet om afwezigheid van een leerkracht op te vangen.

We wachten op een antwoord van onze regering......

 

Berichten uit de werkgroep "andere schooltijden"

De enquête over de invoering van andere schooltijden komt eraan! De werkgroep Andere Schooltijden is de afgelopen maanden bezig geweest met het onderzoeken naar verschillende mogelijkheden van andere schooltijden. Echter, vanuit Stichting SKIPOS is het kader gesteld dat we kunnen kiezen uit twee mogelijkheden; ofwel het behouden van het huidige rooster, ofwel het invoeren van het 5-gelijke-dagen model. Bij het 5-gelijke dagen model gaan kinderen 5 dagen van 8.30u – 14.00/14.15u naar school. Voordat de enquête wordt verstuurd, zal er een aparte mail worden verstuurd naar alle ouders en verzorgers met daarin extra informatie over de verschillende schooltijden, over de enquête zelf en over de besliscriteria.

 

 

Vanuit de verschillende geledingen proberen wij de meningen van de ouders, leerkrachten, directie en MR m.b.t. de mogelijke invoering van andere schooltijden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Heeft u vragen, opmerkingen of input? Wij horen het graag! U kunt ons aanspreken op het schoolplein of een mail sturen naar schooltijden@roald-dahl.nl

 

Annelies Jacobs, Els van Dijck, Marjolein Kemps, Tineke Kramer, Breg de Gouw, Annelous Woltring

 

 

Actie Schoenmaatjes

Actie Schoenmaatjes was weer een groot succes op onze school!

Juf Maria en juf Elles hebben maar liefst 120 mooi versierde en goed gevulde schoenendozen weggebracht naar het centrale verzamelpunt.

Wanneer de schoenendoos is voorzien van een barcode, ontvangt u bericht over de bestemming van de doos. Is op de buitenkant van de doos aangegeven dat u een digitale boodschap wilt ontvangen, dan krijgt u deze boodschap over een poosje.

Namens alle kinderen die de schoenendozen gaan ontvangen:  Hartelijk dank.

Wanneer u op onderstaande link klikt kunt u meer informatie ontvangen over de actie:

https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/

 

Verkeer rondom de school

In samenwerking met de gemeente en onze werkgroep verkeer zijn we bezig om te kijken of we de verkeerssituatie rondom de school nog veiliger kunnen maken.

Wij als volwassenen kunnen natuurlijk wel helpen: parkeert u uw auto iets verder weg van de school, zodat kinderen meer overzicht krijgen bij het oversteken. ( ze moeten vaak over, achter of voor auto's gaan staan om te kijken of er iets aankomt)

Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet. Dit helpt om de verkeersdrukte te minderen.

Op school besteden we aandacht aan veilig verkeersgedrag van de kinderen.

Samen gaan we voor een veilige route naar school!

 

Natuurgroep Gestel

Speuren naar de das

 

Jeugd-Natuurgroep-Gestel houdt zaterdagmiddag 2 december weer haar maandelijkse wandeling in de natuur,
voor kinderen en hun ouders of grootouders.

Het is misschien wel het mooiste dier van ons land maar je ziet hem bijna nooit. Hij leeft vooral ’s nachts, als jij al lekker in je bedje ligt. Hij maakt hele grote nesten in holen onder de grond. Weet jij wat hij het liefste eet?

Je gaat zoeken naar zijn pootafdrukken en allerlei geheimen ontdekken van de das.

 

Kom jij mee speuren naar de das?

Startplaats: Haanwijk 4 a, 5271 VG, Sint-Michielsgestel (gebouw van Brabants Landschap).

Tijd: Van 14:00 tot 16:00 uur.

Meer informatie: Michel van de Langenberg,
tel: 06-224 329 41 of michel.langenberg@home.nl

 

Het lidmaatschap voor het hele gezin is € 10  per jaar,
(één keer meedoen is € 2 per kind) contant te betalen op de zaterdagmiddag.

Je hoeft je niet van te voren op te geven.

 

Kerstviering op school

Wanneer de Sint weer naar huis gaat, komt de kerst heel snel in zicht.

Samen met de oudervereniging werken we weer aan een gezellige kerstviering voor alle kinderen.

Op donderdag 21 december zijn de kinderen om 12.00 uur uit. 's-Avonds van 17.00 - 19.00 uur zijn de kinderen welkom om op school het kerstfeest te vieren.  De volgende dag zijn de kinderen ook om 12.00 uur uit en begint voor hen de kerstvakantie. 

U ontvangt nog een brief met meer informatie over de kerstviering.

Kinderpostzegelactie

De bovenbouw heeft enorm zijn best gedaan bij de kinderpostzegelactie.

Goed gedaan, we zijn trots op jullie.