Logo

Nieuwsbrief 24 Januari 2018-10

Inhoudsopgave


Geachte ouders,verzorgers en leerlingen
Adviesgesprekken groep 8
Muziekles van Jacques op bs Roald Dahl
Andere schooltijden.
Toetsen
De Dahldag!
Zat team
Bezoek kasteel Heeswijk groep 6

Geachte ouders,verzorgers en leerlingen

In deze nieuwsbrief aandacht voor: de dahldag, muziekles, toetsen, advisering groep 8 en andere schooltijden.

Op dit moment lijkt de griepgolf definitief zijn intrede gemaakt te hebben op onze school.  Veel kinderen zijn ziek of zijn ziek geweest.

De leerkrachten zijn ook om beurten snipverkouden maar proberen zoveel mogelijk door te werken.  Ik hoop dat we met zijn allen deze periode weer zo goed mogelijk doorstaan, zodat we weer fris en fruitig richting Carnaval kunnen gaan.

 

Misschien dat dit hulpmiddel helpt? ( afbeelding)

Adviesgesprekken groep 8

Op 5 en 6 februari vinden de adviesgesprekken voor groep 8 plaats.

U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging voor deze gesprekken.  Na deze adviezen kunt u uw kind aanmelden bij de door u gekozen school.

 Na de eindtoets kan er een heroverweging van het advies plaatsvinden Dit op verzoek van de ouders.

Muziekles van Jacques op bs Roald Dahl

Al enige tijd genieten kinderen van de muzieklessen van men. Jacques op onze school.

Men. Jacques heeft altijd zijn gitaar bij en zingt veel met de kinderen.  Sinds vorige week gebruikt hij ook  instrumenten in de lessen.

De instrumenten hebben we gekregen van Sinterklaas en worden nu volop gebruikt.

Op de afbeelding een impressie van de muzieklessen van dinsdag 23 Januari.

Andere schooltijden.

Op vrijdag 19 Januari heeft u middels een brief de uitslag van de enquete gekregen.

De enquete zelf staat bij "nieuws" op onze website.  We gaan nu als team het invoeringsplan concreet maken.

Er komen onderwerpen aan de orde zoals arbeids- en rusttijden, surveillance in de middagpauze, lunchen in de klas etc.

We houden u op de hoogte.

Via deze weg wil ik graag de werkgroep "Andere schooltijden" bedanken voor hun inzet tot nu toe: Bregje de Gouw, Annelous Woltering, en Tineke Kramer die namens de ouders in de werkgroep zaten.

Marjolein Kemps en Els van Dijck die namens de leerkrachten in de werkgroep zaten.

Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Toetsen

Deze weken worden er veel toetsen afgenomen.  Deze toetsen worden geanalyseerd.  In de bouwoverleggen zullen we gezamenlijk naar de resultaten kijken.

Wanneer toetsen minder goed gemaakt worden dan normaal, zullen leerkrachten kijken wat nodig is voor deze leerling.

De leerkrachten houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

De Dahldag!

Op 14 maart vieren we onze jaarlijkse Dahldag.

Dit jaar hebben we een prachtig programma met als thema: muziek.

Na diverse workshops zal er een voorstelling, door de kinderen gepresenteerd worden. De voorstelling begint om 11.15 uur en eindigt om 12.15 uur.

U bent daarbij van harte welkom!

Vanuit de werkgroep "Dahldag" zal er om hulp gevraagd worden, dus wanneer u op 14 maart tijd heeft ......

De kinderen brengen op die dag gewoon fruit en drinken mee, de oudervereniging zorgt voor een kleine traktatie.

 

Zat team

Middels dit berichtje willen we u allemaal een heel gelukkig 2018 wensen. Ook in dit jaar staan we weer voor u klaar als u vragen heeft rondom de opvoeding/ontwikkeling/gezondheid van uw kind. Afhankelijk van de vraag sluit er iemand van ons aan bij het Zorg Advies Team. Dit is een gesprek op school met u als ouders, de intern begeleider en eventueel de leerkracht, waarin we bespreken welke zorgen er zijn en welke hulp het beste past bij uw kind en uw gezin. Wij denken graag met u mee als zorgen nog klein zijn zodat we samen met u kunnen kijken welke ondersteuning kan voorkomen dat de problemen groter worden. Wellicht tot ziens!
 
Heleen Rutten (jeugdarts), Ingrid Rothengatter (jeugdverpleegkundige), Marloes Kesselring(schoolgericht maatschappelijk werk)

Bezoek kasteel Heeswijk groep 6

Historisch Erfgoed

Op zoek naar een Museumschat met het project “ Museumschatjes” van Erfgoed Brabant.

Groep 6 is op excursie geweest naar Kasteel Heeswijk. De kinderen hebben een fijne rondleiding gehad en zijn op zoek gegaan naar hun museumschat.

Alle voorwerpen in het museum zijn, om welke reden dan ook, de moeite van het bewaren waard. De leerlingen bekijken wat  ze mooi of waardevol vinden en benoemen uiteindelijk waarom de eigen museumschat het waard is om bewaard te worden voor later