Logo

nieuwsbrief 7 februari 2018-11

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
Studiedag 19 februari
Ouderavond IPC
Schoolreis 21 juni
Project MOOI!
Actie Schoenmaatjes
Artikel geschreven door leerkrachten van onze school
Actie vanuit de parochie

Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,

Bijna vakantie!

De toetsperiode zit er min of meer op.  Het viel niet mee deze keer, om iedereen te toetsen.  We hadden/hebben te maken met een ware griepepidemie.

Gelukkig kan nu iedereen even een weekje ontspannen, zodat we er na de carnavalsvakantie weer tegenaan kunnen.

In deze nieuwsbrief aandacht voor: de actie vanuit de parochie, schoolreisje, cultuuronderwijs binnen IPC, een link naar weer een mooi artikel van onze kleuterjuffen en actie schoenmaatjes.

Fijne vakantie en tot 20 februari!

Studiedag 19 februari

De carnavalsvakantie duurt voor de kinderen een dagje langer.

Op maandag 19 februari hebben we als team een studiedag.  Dit keer gaan we aan de slag met muziek en IPC.

Ouderavond IPC

Geachte ouders, verzorgers,

Op 15 maart zal er een presentatie plaatsvinden over ons thematisch onderwijs  IPC, deze avond begint om 19.30 uur.

Deze presentatie zal gegeven worden door een van de medewerkers van IPC die ook ons team gaat begeleiden.

U bent van harte welkom.

Na de carnavalsvakantie ontvangt u een uitnodiging, waar u aan kunt geven met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

Schoolreis 21 juni

Op 21 juni is het weer zover. We gaan op schoolreis!

In voorgaande jaren gingen de groepen ½ en 3,  4 en 5, 6-7 naar afzonderlijke parken. Dit jaar gaan we het anders doen: we gaan met groep 1 t/m 7 naar “Ouwehands Dierenpark” te Rhenen, om met eigen ogen de panda’s te zien.

We hebben de begeleiding vastgesteld op 1 begeleider met 5 kinderen in de onderbouw ( 1 t/m 4) en 1 begeleider met 6 kinderen in de bovenbouw ( 5 t/m 7 ).

De organisatie van de schoolreis is in handen van de school. De oudervereniging regelt de bussen.

Meer informatie volgt op een later tijdstip.

 

Project MOOI!

In groep 5/6 werken ze met het project: Red de Wereld!

Binnen dit project hebben de kinderen ook geleerd over de stammen die in het regenwoud wonen en de cultuur daarvan.

De leerlingen hebben zich ook "mooi"gemaakt.....

Neem een kijkje in het foto-album via onderstaande link.

 

http://www.plazacultura.nl/fotoalbums/285-mooooi-op-bs-roald-dahl

 

Actie Schoenmaatjes

Heel erg bedankt! Jij hebt een kind ver weg een geweldig cadeau gegeven. Net als duizenden kinderen uit heel Nederland deed je mee met Schoenmaatjes.

Vanaf het moment dat de schoenendozen worden ingeleverd, leggen ze een lange weg af. Soms per vrachtwagen en soms per boot. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.
In de afgelopen 22 jaar deelden we ruim 2,8 miljoen schoenendozen uit in onder andere Azië, Oost-Europa en Afrika! 

Dit jaar zijn de dozen uitgedeeld in: Ghana, Irak, Albanië, Sri Lanka, Moldavië. Meer informatie kun je vonden op www.edukans.nl

Artikel geschreven door leerkrachten van onze school

Wanneer u op onderstaande link klikt vindt u het artikel wat onze kleuterjuffen hebben geschreven voor het onderwijsblad Praxis:

https://www.praxisbulletin.nl/wp-content/uploads/2018/01/pb3506-Drie-ei-is-een-paasei.pdf

 

 

 

Actie vanuit de parochie

Wees niet blind voor uw naaste!

Beste ouders  en beste leerlingen,

Samen met de scholen van de dorpen Sint-Michielsgestel en  Den Dungen heeft de parochie ’Heilige Michaël’ het plan opgepakt een grootschalige inzamelingsactie te houden voor de stichting  ‘K.N.G.F.’- geleidehonden. (Koninklijk Nederlands Geleide Fonds).

Op uw school plaatst de gemeente een container (kliko), waarin plastic doppen gedeponeerd kunnen worden. De stichting krijgt hiervoor een vergoeding, die gebruikt wordt voor de training van geleidehonden.

Op woensdag 16 mei aanstaande ( dat is de woensdag vóór Pinksteren), zullen de doppen op ‘symbolische’ wijze worden ingeleverd. Per school zullen ongeveer acht á tien leerlingen deelnemen aan een estafette-tocht. Deze tocht zal gaan langs de twee kerken en acht deelnemende scholen. Het is de bedoeling, dat bij elke school eenzelfde aantal leerlingen aansluit. Dit alles uiteraard onder begeleiding. Informatie over het verloop van deze dag volgt, maar voor nu hopen we op uw inzamelende medewerking.

De vraag is, om doppen te verzamelen!                                            

 Lees éérst de regels en richtlijnen voor het sparen van plastic doppen! De regels zijn onder deze brief geplaatst en door de stichting  ‘K.N.G.F.’ opgesteld.

Vraag ooms, tantes, neven en nichten, oma’s, opa’s, goede buren en verre vrienden om de plastic doppen niet weg te gooien, maar te sparen!

Hopend op uw enthousiaste medewerking, groet ik u, namens alle betrokkenen bij dit project.

Hartelijke groet,

Pieter Zimmermann,

Kapelaan van de Michaëlparochie.

Regels en richtlijnen voor het sparen van doppen!

Regel 1: We sparen alleen doppen (en deksels), die hard zijn. Wanneer deksels gemakkelijk te verbuigen zijn of dubbel te vouwen, mogen ze niet worden ingezameld.                                                             

Waarom doen we dat? Zachter plastic smelt op een andere wijze tijdens het recycleproces. Dit verstoort en vervuilt het proces, wat extra kosten met zich meebrengt.

Regel 2: De doppen (en deksels) moeten vrij zijn van andere materialen! Er mag bijvoorbeeld geen karton, metaal of rubber aan vastzitten. Wanneer verwijderen niet lukt moet de dop worden weggegooid.                                                    

Waarom is dat zo? De doppen worden vermalen en als korrels verkocht, om er uiteindelijk plastic pallets van te maken. Andere materialen verstoren dit recycleproces en zorgen ervoor,  dat de kwaliteit van de korrels achteruit gaat. Daardoor leveren ze minder op of moeten ze afgekeurd worden. Uitzondering zijn de ‘silicone’ binnenzijden van o.a. frisdrankdoppen. Deze zijn vaak zo lastig te verwijderen, dat ze mogen blijven zitten.

Regel 3 We zamelen doppen alleen in, wanneer ze schoon zijn!   

Waarom is dat zo? De zakken met doppen zullen geruime tijd opgeslagen staan bij het depot. Zijn de doppen niet schoon, dan gaan ze schimmelen en stinken. De dop afspoelen is voldoende.  

Regel 4: We zamelen géén andere producten van plastic in! (géén potjes, lepeltjes, flesjes etc.)                                   

Waarom doen we dat zo? Ondanks het feit, dat dit hetzelfde soort plastic lijkt, is dat meestal niet het geval. Grotere plastic voorwerpen gaan ook een ander recycleproces door en dat is logistiek niet haalbaar. Doppen lós in de container. Geen plastic zakjes!