Logo

Nieuwsbrief 28 februari 2018-12

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
Bericht vanuit de kleutergroepen.
NL doet!
Goede vrijdag en 3 april.
Rapporten
Muziek in groep 5
Cultuureducatie op onze school
Dahldag 14 maart
Jeugd natuurgroep Gestel.

Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,

Na de carnavalsvakantie breekt de tijd aan voor rapporten en oudergesprekken.

Dit jaar zullen we u op een andere manier ( digitaal ) gaan uitnodigen voor deze gesprekken, u kunt daarbij zelf kiezen uit de beschikbare tijden.

Middels een aparte brief krijgt u uitleg.

De leerlingenraad heeft samen met ons gekeken naar een geschikt speeltoestel voor ons schoolplein.  In de groepen hebben zij  gevraagd wat de kinderen leuk en fijn zouden vinden.

De eisen hebben we verzameld en  samen hebben we gezocht naar wat zou kunnen voldoen en wat ( niet geheel onbelangrijk ) betaalbaar was.   De leerlingenraad en het team kwamen tot een unanieme beslissing.

In overleg met de gemeente heb ik nu de direct aanwonenden geinformeerd en zij kunnen hierop reageren.  Wanneer er geen grote bezwaren zijn kunnen we overgaan tot aanschaf.

Wordt vervolgd.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor muziek, jeugdnatuurwacht Gestel, NL doet  en de rapporten,

Veel leesplezier!

Bericht vanuit de kleutergroepen.

Binnenkort starten de kleuters met het thema “Lente - Benji de gigagrote pompoen”. Voor de activiteiten bij dit thema kunnen ze nog (kunststof) speelfruit en groenten gebruiken. Ook AH mini’s (pompoenen, boontjes, worteltjes, visjes, knoflook etc) zijn welkom.
Heeft u iets liggen dan kunt u dit afgeven aan de kleuterjuffen.

Alvast bedankt.
Juf Els - juf Anke.

NL doet!

 

Beste ouders/verzorgers,

Ook dit jaar zal Basisschool Roald Dahl de handjes weer uit te mouwen steken tijdens NLdoet!

NLdoet is een landelijke actie van het Oranjefonds om ‘vrijwillig’ de handjes te laten wapperen.

Op zaterdag 10 maart as gaan we dan ook het buitenterrein (schoolplein) aanpakken.

Vanaf 09.30 uur (tot max. 15.00 uur) zijn er verschillende klussen die gedaan moeten/kunnen worden, denk aan:

 

- harken/onkruid wieden in de bloemperken

- verven van speeltoestel(len)

- vegen van speelplaats

- aanbrengen ‘hinkelpaden’ op het schoolplein enz……

 

Maar deze klussen kunnen we niet alleen!

Graag vragen wij uw hulp om deze klussen te klaren. Mocht u niet de gehele tijd beschikbaar zijn, elk uurtje is meegenomen.

U kunt zich aanmelden via activiteitenroalddahl@gmail.com.

 

Voor een lekkere versnapering wordt gezorgd!

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

 

Namens Oudervereniging Roald Dahl

Lieke Smolders

Goede vrijdag en 3 april.

Op 30 maart ( goede vrijdag ) gaan de kinderen gewoon naar school!

In het vakantie-overzicht stond dit foutief vermeld.

Dinsdag 3 april is wel een vrije dag voor de leerlingen.

 

Rapporten

Op 16 maart gaan de rapporten mee naar huis.

De rapporten zijn aangepast op ons thematisch onderwijs.

Dit betekent dat we nu de afzonderlijke vakken niet invullen maar een tekstgedeelte hebben toegevoegd waar de leerkracht kort verslag doet.

 Vanaf heden worden ook de grafieken van de Cito-toetsen toegevoegd, zodat u nog beter de ontwikkeling van uw kind kunt volgen.

Binnen de oudergesprekken zullen deze  besproken worden.

 

Muziek in groep 5

 

Samen muziek maken in de klas!
 

Veel kinderen hebben nog nooit ervaren om samen met elkaar muziek te maken. Harmonievereniging Sint-Michaël wil daar verandering in brengen. Samen met de basisscholen Roald Dahl, De Touwladder en De Bolster organiseren zij een muziekproject in groep 5.

Vorig jaar heeft dit muziekproject als pilot gedraaid op basisschool De Touwladder. Met veel plezier deden alle kinderen mee!
 
Vanaf begin maart zal groep 5 muziek gaan maken op échte instrumenten. De kinderen kunnen kiezen uit de instrumenten klarinet, trompet, trombone, bariton, hoorn en slagwerk. Zes weken lang krijgen de kinderen muziekles en leren ze hoe ze samen muziek moeten maken. Dat lijkt eenvoudig, maar… probeer het maar eens: tegelijkertijd noten lezen, blazen, knoppen/ventielen indrukken, luisteren naar je collega-muzikanten, naar de docent kijken en nog veel meer. Dat vergt multitasken!!

Voor elke school zal een apart bekend lied worden gearrangeerd en op 19 april geven alle groepen 5 van de scholen een concert. Zij zullen dan aan het publiek laten zien en horen wat zij geleerd hebben middels het ingestudeerde lied.

 

Een leerzaam muziekproject waarbij de kinderen écht muziek gaan maken op échte instrumenten.

 

Feestelijk concert

Ouders, kinderen en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om dit feestelijke concert bij te wonen op donderdag 19 april in Ontmoetingscentrum De Huif. Aanvang 19:00 uur en de entree is gratis. Samen muziek maken is leuk, goed voor de algemene ontwikkeling en verbroederd.

Cultuureducatie op onze school

http://www.plazacultura.nl/nieuws/2619-moooi-op-bs-roald-dahl

 

In de nieuwsbrief van Plaza Cultura staat een klein artikel over het project wat binnen IPC in groep 5 en 6 is uitgewerkt.

Dahldag 14 maart

Op 14 maart vieren we onze jaarlijkse Dahldag.

Dit jaar hebben we een prachtig programma met als thema: muziek.

Na diverse workshops zal er een voorstelling, door de kinderen gepresenteerd worden. De voorstelling begint om 11.15 uur en eindigt om 12.15 uur.

U bent daarbij van harte welkom!

Vanuit de werkgroep "Dahldag" zal er om hulp gevraagd worden, dus wanneer u op 14 maart tijd heeft ......

De kinderen brengen op die dag gewoon fruit en drinken mee, de oudervereniging zorgt voor een kleine traktatie.

Jeugd natuurgroep Gestel.

Open Middag Jeugd-Natuurgroep: Speuren naar sporen

Jeugd-Natuurgroep-Gestel heeft zaterdagmiddag  3 maart   weer haar maandelijkse wandeling, voor kinderen en hun ouders. 

 

Welk dier maakt zijn eigen paadjes in het bos? Hoe komt een dennenappel hoog in een boomstam vast te zitten? Hoe vind je de schuilplaats van allerlei kleine diertjes?

Ben je een echte speurneus en vind je het leuk om naar sporen te zoeken in de natuur? Doe dan mee aan deze speurtocht bij Jeugd-Natuurgroep-Gestel!

 

 

Ga jij mee op speurtocht?

Startplaats: Haanwijk 4 a, 5271 VG, Sint-Michielsgestel (gebouw van Brabants Landschap).

Tijd: Van 14:00 tot 16:00 uur.

Meer informatie: Michel van de Langenberg,  tel: 06-224 329 41 of michel.langenberg@home.nl

Welk dier maakt zijn eigen paadjes in het bos? Hoe komt een dennenappel hoog in een boomstam vast te zitten? Hoe vind je de schuilplaats van allerlei kleine diertjes?

Ben je een echte speurneus en vind je het leuk om naar sporen te zoeken in de natuur? Doe dan mee aan deze speurtocht bij Jeugd-Natuurgroep-Gestel!

 

Natuurgroep Gestel bestaat dit jaar 25 jaar! Daarom trakteren wij op 3 maart en de  toegang is gratis. Iedereen is welkom om mee te doen.

Je hoeft je niet van te voren op te geven.

Kijk ook eens op: http://www.natuurgroepgestel.nl/jeugd.ht