Logo

Nieuwsbrief 11 april 2018-15

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
Staking 13 april
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Koningsdag 20 april 2018
Edukans

Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,

Het nieuwe schooljaar komt al een klein beetje in het zicht.  We zijn als team bezig om het volgende schooljaar goed in te richten.

We komen hier dilemma's tegen, waar we als team met elkaar over praten: aan welke doelen gaan we volgend jaar werken, hoe organiseren we de groepen, hoe gaat ons onderwijs eruit zien?

Een ding staat bij ons altijd voorop: wat is het beste voor onze leerlingen?  We komen er zoals elk jaar weer uit en dat kan ook niet anders met een team vol expertise en professionaliteit.

In deze nieuwsbrief aandacht voor het vakantierooster schooljaar 2018-2019, de koningsdag en goede doelen.

Vanaf deze plek wens ik jullie nu alvast allemaal een hele fijne meivakantie toe!

 

Staking 13 april

Op vrijdag 13 april is onze school dicht. 

  • Leerkrachten ervaren veel werkdruk, er wordt veel op het bordje van de leerkracht geschoven. 
  • De salarissen blijven in vergelijking met andere HBO-geschoolden ver achter.
  • We hebben een chronisch tekort aan nieuwe leerkrachten.

De regering heeft wel al het een en ander toegezegd, maar dit is lang niet voldoende om de bovenstaande problemen het hoofd te bieden.

Wij hopen dat jullie achter ons staan en dat de overheid de belangrijkheid van onderwijs gaat inzien!

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Hierbij alvast het vakantierooster voor volgend schooljaar.

Onze studiedagen staan nog niet vast, deze zullen later voor de start van het nieuwe schooljaar gecommuniceerd worden.

 

Herfstvakantie: 15 oktober tot en met 19 oktober 2018

Kerstvakantie: 21 dec om 12.00 uur vrij tot en met 4 januari 2019

Carnavalsvakantie: 4 maart tot en met 8 maart 2018

Meivakantie: 22 april tot en met 3 mei 2019

Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019

Pinksteren: 10 juni  2019

Zomervakantie: 5 juli om 12.00 uur tot en met 16 augustus 2019

 

Koningsdag 20 april 2018

Op vrijdag 20 april houden we de Koningsspelen. Deze ochtend staat in teken van sport en spel. De kleutergroepen hebben een programma waarbij ook kinderen van 'De Boefjes' zijn uitgenodigd. 

Groep 3 t/m 8 heeft een programma op het schoolplein en in sporthal 'Theereheide'. Wanneer de kinderen naar de sporthal gaan, is dit onder begeleiding van de leerkrachten en de ouders die een groepje begeleiden.
De kinderen nemen op deze ochtend zelf fruit en drinken mee. Ook is het belangrijk dat de kinderen die dag sportief gekleed zijn, het leukste is uiteraard in oranje of met oranje accessoires. Op het schoolplein kunnen kinderen gewone (sportieve) schoenen dragen. Echter moeten de kinderen (en natuurlijk ook de begeleiders) wanneer ze in Theereheide zijn, sportschoenen aan. 

We sluiten de ochtend om 12:00 uur af, waarna we alle kinderen een fijne vakantie toewensen.

We hopen op lekker weer en een sportieve ochtend. 

 

Groetjes Lieke en Marieke
 

Edukans

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030.

In 2015 stelden de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vast: een programma van 17 doelen dat ervoor moet zorgen dat armoede, honger en ongelijkheid in 2030 de wereld uit zijn.


Edukans, de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs, richt zich vooral op de volgende doelen:
4.  Kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen
5.  Gelijke rechten voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen
17. Versterken van mondiaal partnerschap.


Juf Maria,  leerkracht van groep 6, gaf onlangs presentaties in de groepen 3 tot en met 8. Vóór de aanvang van de meivakantie volgt een presentatie in de kleutergroepen.


In de zomervakantie gaat juf Maria met Edukans naar Oeganda. Ze vraagt of de kinderen in actie willen komen voor goed onderwijs voor leeftijdsgenootjes ver weg. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 ontvangen deze week een sponsorbriefje om actief mee te doen voor goed onderwijs in Oeganda. 
De ingevulde brief en het sponsorbedrag kan op school worden ingeleverd tussen 20 en 27 juni.  Op woensdag 27 juni is de afsluiting van de actie voor Edukans en wordt op school een feestelijke spelletjesdag  georganiseerd door de activiteitencommissie.
Indien het niet handig is voor de kinderen om met geld naar school te gaan, kan het bedragje ook rechtstreeks worden overgeboekt op de actiesite:
http://Maria-bolink2.inactievooredukans.nl


Op deze actiepagina kunt u, tijdens de uitwisseling, berichten lezen en eventueel een reactie plaatsen.


Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, kom gerust na schooltijd binnen in groep 6.
Informatie over het werk van Edukans: www.edukans.nl