Logo

nieuwsbrief 23 mei 2018-17

Inhoudsopgave


Geachte ouders,verzorgers en leerlingen,
Inspectiebezoek
Groepsindeling 2018-2019
IPC
Belangrijke data
Natuurgroep Gestel
Tussenschoolse opvang
Kindermoestuin
Nationale overblijfdag

Geachte ouders,verzorgers en leerlingen,

Na alle vrije dagen achter de rug te hebben zijn we nu echt bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.

Plannen, organiseren, goed nadenken, overleggen etc.

Wat zijn onze doelen volgend schooljaar en hoe gaan we die halen?  Hoe richten we ons onderwijs in nu we starten met andere schooltijden?

Nu al proberen we jullie zoveel mogelijk te gaan betrekken bij de vernieuwde groepsindeling in midden en bovenbouw. ( U ontvangt hier deze week nog een brief over.)

In deze brief staat hoe we te werk gaan.

In het nieuwe schooljaar veranderen de schooltijden. Binnenkort krijgt u informatie over hoe alles is georganiseerd.

Voor het einde van het schooljaar staan er enkele activiteiten gepland.

In deze nieuwsbrief een overzicht van de belangrijke data voor dit schooljaar.

Veel leesplezier.

 

Inspectiebezoek

Op dinsdag 15 mei hebben we bezoek gehad van de inspectie van het onderwijs.

Zij kwam een regulier bezoek brengen.  Het doel was om te toetsen of wij voldoen aan de eisen die de Nederlandse overheid aan ons stelt.

Aandachtspunten waren deze keer:

           pedagogische vaardigheden van de leerkracht,

           didactische vaardigheden van de leerkracht,

           de kwaliteitszorg van onze school,

           de kwaliteitscultuur van onze school.

Daarnaast was er extra aandacht voor onderzoekend en gepersonaliseerd onderwijs.

De inspecteur heeft kennisgemaakt met het team, groepsbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met de leerlingenraad, team en het zorgteam. 

Na een intensieve dag heeft zij de balans opgemaakt.

In het evaluatiegesprek ( waar ook de bestuurder bij aanwezig was) heeft ze ons aangegeven zeer tevreden te zijn met wat ze gezien en gehoord heeft.

Natuurlijk hebben we ook aandachtspunten meegekregen waar we mee verder kunnen.

We mogen trots zijn op onze school en de ontwikkelingen die we ondernemen.

 

 

 

Groepsindeling 2018-2019

Door een sterke toestroom van nieuwe leerlingen in vooral de middenbouw hebben we besloten om de groepen 6-7 en 8 anders te gaan organiseren.

Dit betekent dat we groepen moeten gaan herschikken.

U ontvangt hierover een brief over de manier waarop we dat gaan doen.

Wij hopen dat u voldoende vertrouwen in ons heeft dat we dat op een verantwoorde manier gaan doen.

IPC

De laatste thema's van IPC van dit schooljaar zijn inmiddels overal gestart:

In groep 1/2 hebben ze het thema "picknicken"

In groep 3 en 4  "dag en nacht".

In groep 5 en 6 "uitvindingen en machines"

In groep 7 en 8  "de vakantieshow"

 

Belangrijke data

31 mei de juffen van groep 1/2 vieren hun verjaardag

7 juni  schoolfotograaf

11 juni kamp groep 8

           start met toetsen einde schooljaar

18 juni start juf Marjolein groep 7/8

21 juni schoolreisje

22 juni rapporten mee naar huis

25 juni  in deze week de voorlopige adviezen groep 7

26 juni musical groep 8

27 juni spelletjesdag speelplein

2 juli    doorschuifmoment nieuwe groep

4 juli    rode loper en afscheid groep 8

6 juli   laatste schooldag en om 12.00 uur vakantie!

Natuurgroep Gestel

Zoeken naar bloemen in de natuur

Jeugd-Natuurgroep-Gestel houdt zaterdagmiddag 2 juni  weer haar maandelijkse wandeling in de natuur,  voor kinderen en hun ouders of grootouders.

In de natuur bloeien in de lente heel veel bloemen. Hoog tijd om deze  bloemenschat  zelf te ontdekken. Je ontrafelt de geheimen van de natuur. We maken een  leuke wandeling langs bloemrijke paden. We gaan plukken, ruiken, onderzoeken.

Met de gevonden schatten uit de natuur ga je een mooi bloemenschilderijtje maken. 

Ga je mee bloemen zoeken?

Startplaats: Haanwijk 4 a, 5271 VG, Sint-Michielsgestel (gebouw van Brabants Landschap).

Tijd: Van 14:00 tot 16:00 uur.

Meer informatie: Michel van de Langenberg, tel: 06-224 329 41 of michel.langenberg@home.nl

 

Het lidmaatschap voor het hele gezin is € 10  per jaar  (één keer meedoen is € 2) contant te betalen op de zaterdagmiddag.  Je hoeft je niet van te voren op te geven maar het kan wel. Voor meer info: 06-224 329 41 

Kijk ook op onze website:  http://www.natuurgroepgestel.nl/jeugd.htm

 

Tussenschoolse opvang

Langzaam maar zeker komt het einde van het schooljaar in zicht. Daarmee komt er ook een einde aan de Tussen Schoolse Opvang.
Vanaf het schooljaar 2018/2019 zal er op de Roald Dahl een continue rooster gehanteerd worden.
Er wordt afscheid genomen van alle TSO-medewerkers en de leerkrachten zullen toe gaan zien dat hun groep hun boterhammen, goenten en fruit eet.
Dit betekent ook dat er na jaren geen gebruik meer gemaakt zal worden van de diensten van Smallsteps BV tbv de TSO.
Vele ouders hebben hier contracten voor lopen.
Op de achtergrond is er al veel werk verzet om te zorgen dat alle huidige lopende contracten op tijd beëindigd worden.
Ouders hoeven hier niets voor te doen. Alle TSO contracten  lopen tot en met 5-7-2018 en stoppen dan.
Tot die tijd zal Margje Wessels ( margje.wessels@smallsteps.nl ) het aanspreekpunt blijven.
Voor vragen over facturen en andere zaken na 5/7/2018 kan iedereen bij de Boefjes terecht.

 

Kindermoestuin

Lekker tuinieren in de Kindermoestuin

 

Kinderen zijn gek op tuinieren. Het is goed voor hun zelfvertouwen, goed voor hun concentratievermogen en ze gaan gezonder eten. 

Kinderen voelen zich lekker, buiten tussen de plantjes en de bloemetjes. Ze verbazen zich over de zaadjes die opkomen, genieten van de beestjes die erop afkomen: de vlindertjes, de bijtjes en de wormpjes. Ook de slakjes en de rupsjes zijn leuk om te bekijken.

In Kindermoestuin Haanwijk mogen kinderen met hun handjes in de grond en hun eigen plantjes zetten, lekkere groente en mooie bloemen zaaien. Kinderen die vaker komen krijgen een eigen tuintje. Alle kinderen zijn welkom, samen met ouders of een andere volwassene.

 

Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om een handje toe te steken. Er is nog plaats voor extra hulp. Wilt u ook één keer in de maand meedoen en met de kinderen tuinieren? U kunt gerust een paar keer vrijblijvend komen om te merken hoe fijn het is zo buiten bezig te zijn in de mooie kindermoestuin. 

Misschien iets voor u? Bel dan naar 06-445 138 97 en kom mee in de tuin helpen.

Open: het hele seizoen open op woensdag- en zaterdagmiddag vanaf 14.00 tot 16.00 uur. En bovendien elke 2e zondag van de maand. 

Kindermoestuin Haanwijk, in de bocht tegenover Kasteel Haanwijk, Sint-Michielsgestel.

Kijk ook op www.natuurgroepgestel.nl 

bij Kindermoestuin.

Nationale overblijfdag


7 juni is het Nationale Overblijfdag.
·         Deze dag is bedoeld om alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
·         Dagelijks lunchen 600.000 basisschoolkinderen op school.
·         Dit is ruim 11 keer de Amsterdam Arena vol!!
·         Deze kinderen worden door 70.000 TSO medewerkers begeleid.
·         Merendeels vrijwilligers die op een onhandig tijdstip op de dag tijd vrij maken voor de TSO
·         We zijn ontzettend trots en dankbaar dat onze vrijwilligers allemaal een van die 70.000 zijn!
·         Dankzij hen kunnen onze kinderen in een uurtje eten, ontspannen, ontladen en spelen.


Voor wie zich afvraagt wat onze vrijwilligers zoal doen:
·         Het checken van de presentielijst
·         Het helpen om drinkbekers open te krijgen
·         Het toezien of er genoeg wordt gegeten en gedronken
·         Het toezien op opruimen van lege zakjes en pakjes
·         Het schoonmaken van de tafels
·         De hulp bij de jongste kinderen om hun jas of broeksknoop dicht te krijgen
·         Het klaarzetten van (spel)materialen
·         Het bedenken van activiteiten
·         Het observeren van kinderen
·         Het begeleiden van kinderen bij conflicten
·         Het geven van het goede voorbeeld
·         Het doorgeven van bijzonderheden aan de leerkracht of coördinator
·         Het opruimen van materialen
·         Het troosten van kinderen met pijn of verdriet
·         Het hebben van een luisterend oor
·         Het ingrijpen bij een dreigende escalatie tussen kinderen
·         Het bieden van emotionele veiligheid
·         Het aanspreken van kinderen op grensoverschrijdend gedrag
·         Het geven van complimenten
·         Het maken van grapjes
·         Het tonen van interesse in kinderen en hun verhalen
·         Het springtouw draaien
·         Het plakken van pleisters
·         Het regelen van Eerste Hulp
·         Het houden van overzicht
·         Het geven van meer vrijheid aan de prépubers
·         Het overleggen met collega’s
·         Het hanteren van regels
·         Het letten op de fysieke veiligheid van kinderen
·         Het geven van extra aandacht aan kinderen die dat nodig hebben

Gaby, Miranda, Mari, Pascal, Linda en Esther,
bedankt voor al jullie goede zorgen de afgelopen jaren!