Logo

nieuwsbrief 6 juni 2018-18

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
Groepenverdeling nieuwe schooljaar
Jantje Beton loterij
Juf Marjolein en Juf Lieke
Oudervereniging
AVG
Schoolreis

Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,

In deze nieuwsbrief aandacht voor: Jantje Beton, Wet AVG, groepenverdeling nieuwe schooljaar, schoolreisje.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 20 juni.

Hieronder nog wat belangrijke data:

7 juni schoolfotograaf

11 juni groep 8 gaat op kamp.

21 juni schoolreisje

22 juni rapporten mee naar huis

26 juni musical groep 8

27 juni speelpleindag

2 juli doorschuifmoment: alle kinderen gaan kennismaken met hun nieuwe groep.

4 juli rode loper en afscheidsfeest groep 8

5 juli de laatste keer tussenschoolse opvang

6 juli laatste schooldag, de vakantie begint om 12.00 uur.

Groepenverdeling nieuwe schooljaar

Een paar weken geleden heeft u van ons een brief ontvangen waarin we aangaven de bovenbouwgroepen ( de groepen 6-7-8 in schooljaar 2018-2019) opnieuw te verdelen.

We hebben dit besluit genomen in samenspraak met het team en de M.R. Hieronder vindt u een gedeelte van de brief:

De leerlingen mogen min. 3 en max. 5 namen doorgeven bij wie ze graag in de groep willen zitten. U kunt dit thuis samen met uw kind bespreken. De namen worden dan begin volgende week opgeschreven in de groep. We zullen kinderen ook duidelijk maken dat het geen garantie is dat ze ook daadwerkelijk in de groep komen bij de kinderen die ze opgegeven hebben. We proberen er zoveel mogelijk rekening mee te houden.

De leerkrachten gaan daarna de groepen formeren op de volgende criteria:

  inzicht van de leerkracht 
  verhouding jongens –meisjes
  de zorgzwaarte van de groep
  vriendjes/vriendinnetjes
Wanneer we zoveel mogelijk aan deze criteria hebben voldaan zijn de groepen definitief. We gaan achteraf hier geen gesprekken over voeren met ouders.

De leerkrachten zijn hier intensief mee aan de slag gegaan en zijn bijna klaar. Vrijdag 8 juni hoop ik een seintje te krijgen van de leerkrachten om de groepssamenstelling openbaar te maken.

U krijgt per mail de groep van uw kind(eren) te zien.

 

 

 

Jantje Beton loterij

 

De Kleine Jantje Beton Loterij is voorbij.
De actie is geëindigd op woensdag 31 mei.

De groepen 5, 5-6, 6 en 8 hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk loten te verkopen. De helft van de opbrengst is voor Jantje Beton en de andere helft is voor onze school zelf.

In totaal heeft onze school 707 loten verkocht!
Het bedrag wat hiermee is opgehaald is € 2121,-.

Wij willen alle kinderen die loten hebben verkocht heel erg bedanken voor hun inzet. Zonder jullie medewerking hadden we niet zo’n mooi bedrag bij elkaar gehaald voor de goede doelen. BEDANKT!

Voor de rekenaars onder ons:

115 boekjes verstrekt.
98 boekjes op tijd ingeleverd.
80 boekjes bevatten verkochte loten.
Gemiddeld heeft elke verkoper 8,8 loten verkocht!
Alle kopers natuurlijk ook bedankt!

 

Team Roald Dahl

 

Juf Marjolein en Juf Lieke

Zoals u weet zijn zowel juf Marjolein als juf Lieke met zwangerschapsverlof.

Juf Marjolein gaat weer starten op 18 juni, zij zal dan samen met juf Diede het schooljaar afmaken. Juf Lieke start na de zomervakantie weer.

Fijn dat ze er weer zijn!

Oudervereniging

Het is al enkele weken erg warm.

De oudervereniging vond het zo warm dat zij besloten om al de kinderen te trakteren op een ijsje!

Heerlijk was dat, heel erg bedankt!!!!

AVG

Als school hebben wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die per 25 mei in
is gegaan. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Onze school heeft een start gemaakt met het voldoen aan deze AVG.
Momenteel zijn we bezig met de volgende zaken:

invullen van het Register Verwerkingen,

verzamelen en beoordelen van de verwerkersovereenkomsten,

bespreken en vragen om instemming aan de GMR van het Privacybeleid

De aanstelling van een Functionaris Gegevensverwerking heeft alles te maken met de persoonsgegevens die wij zelf, maar ook anderen zoals softwareleveranciers, verwerken.
Dit traject zal ertoe leiden dat onze school betrokkenen goed voorlicht over de
privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en
medewerkers en over wat de school doet om privacy-s te beperken. Op onze school zullen we ook alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen.

Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken.
De Privacyverklaring die hier bij hoort, kunt u terugvinden op onze website bij nieuws.

Schoolreis

Nog even en we gaan met groep 1 tot en met 7 op schoolreis.

Alle groepen krijgen een "doetocht" die door de dierentuin heen loopt.Op verschillende plekken moeten vragen beantwoord worden en staan medewerkers klaar om extra informatie te geven en te helpen. 

We hebben er zin in......

 op maandag 11 juni krijgen de kinderen een brief mee met informatie over het schoolreisje.