Logo

nieuwsbrief 5 sept. 2018-2

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
Extra studiedag bekend!
Roald Dahl en de Dahldag.
Informatieavond 30 augustus
Week tegen Pesten 17 tot en met 21 sept.
Wijkdag

Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,

Alweer de tweede nieuwsbrief van het schooljaar!

In de vorige nieuwsbrief stonden erg veel berichten van externe instanties.  We hebben hier ook een opmerking over gekregen, " de nieuwsbrief leek wel een reclamefolder voor verenigingen, workshops etc".

In ons teamoverleg hebben we dit besproken.  We gunnen iedereen een platform maar het nieuws van school wordt overspoeld door andere oproepen.  We hebben daarom besloten om alleen nog maar het nieuws van school te plaatsen en schoolgerelateerde nieuwtjes.

In deze nieuwsbrief voor de laatste keer nog een bericht van de Wijkdag, daarna zoeken zij andere kanalen om het een en ander bekend te maken net zoals alle andere instanties.

Niet altijd is er veel nieuws te vertellen dus hebben we besloten om de nieuwsbrief elke drie weken te laten verschijnen i.p.v. elke twee weken.

In deze nieuwsbrief aandacht voor de verjaardag van Roald Dahl en de Dahldag, de week tegen pesten en de informatieavond die afgelopen week heeft plaatsgevonden.

Veel leesplezier!

Extra studiedag bekend!

Vanwege een besturenfusie was de personeelsstudiedag van de stichting nog niet bekend voor het einde schooljaar.

Nu is deze wel gepland en wel op 29 mei!

De kinderen zijn dan vrij terwijl wij kennismaken met onze nieuwe collega's van SKOH ( stichting katholiek onderwijs Haaren).

Roald Dahl en de Dahldag.

De verjaardag van Roald Dahl valt in het begin van het schooljaar. Dit jaar vieren we zijn verjaardag op 12 oktober.

In zijn leven heeft hij fantastische boeken geschreven waaronder heel veel kinderboeken.  Wij hebben ze op school natuurlijk allemaal en onze leerlingen lezen deze boeken natuurlijk.

Omdat Roald Dahl al op 13 september jarig is en dat altijd snel na de zomervakantie is hebben we zijn verjaardag wat later gepland.

Het thema dit jaar is techniek en wetenschap, en de hele dag zullen kinderen onder begeleiding genieten van een techniekshow en workshops.

De schooltijden zijn gewoon van 08.30 uur tot 14.00 uur en daarna start de herfstvakantie.

We houden u op de hoogte.

 

Informatieavond 30 augustus

Op 30 augustus vond er een informatieavond plaats op school.

Na het plenaire gedeelte en de presentatie van de oudervereniging konden de ouders op een informele manier kennismaken met de nieuwe klas en leerkracht.

Bij "nieuws" op onze website vindt u de presentatie.

 

 

 

Week tegen Pesten 17 tot en met 21 sept.

LAAT JE ZIEN!

 

Dit jaar is de Week Tegen Pesten (17 t/m 21 sept) georganiseerd rond het thema Laat je zien! En daarmee worden de leerkrachten bedoeld.

 

Als school hoop je dat als er gepest wordt in de klas, leerlingen dit bij hun leerkracht durven te melden. Leerlingen moeten hun leraar in vertrouwen durven nemen, over de drempel durven stappen om te vertellen wat zich afspeelt in de klas. En dat gebeurt maar in slechts 4% van de pestgevallen. Dat is erg weinig!

Werken aan vertrouwen is daarom belangrijk. Zodat leerlingen in het geval van pestsituaties de stap durven te zetten om naar hun leraar toe te stappen en zo een eerste beweging te maken in de aanpak van pesten. Leerkrachten werken iedere dag aan de vertrouwensband. Door te laten zien dat zij om de leerlingen geven en een persoonlijke band opbouwen met de leerlingen, groeit het vertrouwen. Leerkrachten laten zich zien!

 

Pesten mag nooit worden genegeerd en de rol van volwassenen is belangrijk in het oplossen van pestsituaties. Maar wat kun je als opvoeder doen in geval van pestsituaties?

 

Enkele tips voor opvoeders:

Praat regelmatig met je kind over hoe het op school gaat
Geef zelf als opvoeder het goede voorbeeld hoe je respectvol met mensen omgaat
Vergroot het zelfvertrouwen van je kind; geef je kind complimenten, geef aandacht aan wat goed gaat, leer je kind dat fouten maken mag, vertrouw je kind
Leer je kind om hulp vragen
Neem de problemen serieus en praat erover
Als het pesten zich op school voordoet, praat er dan met de leerkracht over.
 

De jeugdverpleegkundige op school kan in geval van pestsituaties ook meedenken in het vinden van oplossingen en actief meehelpen met het voeren van gesprekken tussen school en ouders en kinderen.

 

Meer informatie vind je op www.pestweb.nl ,www.stoppestennu.nl

 

Wijkdag

Op zondag 30 september is er een kinder-vrijmarkt georganiseerd van 11.00 -16.00 uur.

Deze vindt plaats op het Campanulaplein.

Voor meer info of meedoen kun u contact opnemen met info@wijkpleintheereheide.nl