Logo

Nieuwsbrief 26 sept. 2018-3

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
Nieuwe leden van de leerlingenraad
Kinderboekenruilmarkt.
Dahldag 12 oktober
Kinderboekenweek bij de kleuters
Voor in de agenda

Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,

Hierbij alweer de derde nieuwsbrief van dit schooljaar.

In deze nieuwsbrief aandacht voor de nieuwe leden van de leerlingenraad, de kinderboekenruilmarkt, de Dahldag en data om niet te vergeten.

 

Veel leesplezier!

Nieuwe leden van de leerlingenraad

De leerlingenraad heeft de eerste bijeenkomst alweer achter de rug. We hebben drie nieuwe leden mogen verwelkomen:

Elise Plasman, Jim Guffens en Juna Groenevelt.

We hebben samen gekeken welke punten we dit jaar in ieder geval willen bespreken.

Deze punten zijn:  omgaan met elkaar ( juf Mandy zal dan aansluiten bij de bijeenkomst), speelplein en cultuur.  Deze punten komen steeds terug.  Aimee maakt steeds een verslag en heeft samen met mij ( Annelies) een planning gemaakt voor dit schooljaar.

Ik wens iedereen veel succes en veel plezier dit jaar in de leerlingenraad.

Kinderboekenruilmarkt.

De kinderboekenweek staat weer voor de deur.  Het thema dit schooljaar is "vriendschap".  De kinderboekenweek zal op 2 oktober

 

Na het enorme succes van voorgaande jaren zal ook dit jaar de oudervereniging tijdens de Kinderboekenweek een boekenruilmarkt organiseren. Deze is van 3 oktober tot en met woensdag 10 oktober.

 

Dit houdt in dat de kinderen uitgelezen boeken van thuis mee kunnen nemen naar school.

Voor schooltijd kunnen de kinderen dan in de ruimte bij de gym/speelzaal de boeken inleveren waar hun naam en het aantal boeken wordt opgeschreven. Na schooltijd kunnen ze dan in de tijdelijke markthal een nieuw boek uitzoeken. Kinderen zijn vrij in de keuze van het boek wat ze uitzoeken.

 

Zijn er voorwaarden voor een boek?

De boeken mogen goed gelezen zijn maar niet kapot of beschreven. Iedereen wil immers een mooi boek uit kunnen zoeken!

Tijden voor inleveren en uitzoeken:

Boeken inleveren: 8.20-8.30 uur

Boeken uitzoeken & inleveren: alle dagen om 14.00 uur.

Mochten er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met de activiteitencommissie van BS Roald Dahl: activiteitenroalddahl@gmail.com

We hopen weer op veel geruilde boeken!

Tot ziens op de boekenmarkt!

Activiteitenvereniging Roald Dahl

Dahldag 12 oktober

Dit jaar vieren we de Dahldag op 12 oktober.

De Dahldag staat in het teken van techniek en wetenschap.  We openen de dag op het schoolplein en daarna gaan we lekker aan de slag!

De kinderen nemen op die dag gewoon een gezond tussendoortje mee.  Tijdens lunchtijd hebben we een broodje met iets lekkers voor iedereen. Is dit niet genoeg dan kunnen de kinderen nog wat extra meenemen voor de lunch.  Iets te drinken voor bij de lunch graag zelf verzorgen.

Om 14.00 uur is de Dahldag ten einde en gaan we genieten van een welverdiende herfstvakantie.

Kinderboekenweek bij de kleuters

In het kader van de kinderboekenweek met het thema "vriendschap" spelen de kleuters op vrijdag 5 oktober vriendschapsspelletjes met "Rikki en zijn vriendjes".

Ouders die mee willen helpen kunnen zich opgeven bij de klassenouders van groep 1/2a en 1/2b.

Voor in de agenda

26 sept. groep 6 gaat zingen bij ouderen

3 oktober kinderboekenweek met de ruilmarkt op school

4 oktober Dierendag

5 oktober Dag van de leraar

10 oktober Groep 5 gaat zingen bij ouderen

12 oktober Dahldag

15 oktober tot en met 19 oktober Herfstvakantie.