Logo

Nieuwsbrief 24 oktober 2018-4

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
IPC
Verslag IPC thema Nederland wordt Nederland
De dag van de leraar 5 oktober
Dahldag 12 oktober
Volleybalclinics
Sporten met een extra steuntje in de rug!
Gevonden voorwerpen
Kinderboekenruilmarkt.
Agenda

Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,

Na een heerlijke zonnige herfstvakantie zijn we weer vol frisse moed begonnen.

We gaan nu echt richting najaar, en de feestdagen.

In deze nieuwsbrief aandacht voor de Dahldag die afgelopen 12 oktober plaatsvond, IPC, Sport tijdens de gymlessen, Mad Science, en wat data voor in uw agenda.

Veel leesplezier!

IPC

Op dit moment zijn alle groepen alweer gestart of gaan starten met een nieuw thema:

Groep 1/2: herfst

Groep 3/4: gebouwen

Groep 5/6: de actieve planeet

Groep 7/8: de kermis

 

Zoals altijd krijgt u een ouderbrief met uitleg over het thema en de doelen die daarbij behaald worden.

 

Veel plezier allemaal!

Verslag IPC thema Nederland wordt Nederland

Nederland wordt Nederland IPC groep 8b

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt tijdens het thema van IPC: Nederland wordt Nederland.

We hebben het onder andere gehad over: De WIC en de VOC, de 95 stellingen van Maarten Luther, slavernij en de Staten Generaal. De doelen van IPC hierbij waren: Ik kan historische gebeurtenissen, mensen en veranderingen in de juiste volgorde zetten, ik kan verschillende bronnen over het verleden gebruiken om informatie te vinden, ik kan uitleggen hoe mensen elkaar in verschillende landen elkaar beïnvloeden, ik kan uitleggen welke rol de WIC speelde in de slavenhandel in de Gouden Eeuw en daarna, ik kan uitleggen over de Staten Generaal en h oe deze regeringsvorm er nu uit ziet, enz.

We hebben laten zien hoeveel we geleerd hebben doormiddel van een brief, we moesten daar op invullen of we nog veel hulp nodig hadden. Daar onder moesten we invullen waar we aan gingen werken.

Bij het startpunt hebben we een spel gespeeld dat: IK VERKLAAR DE OORLOG AAN…. heet. Daarbij moest je zoveel mogelijk land veroveren bij een ander. Als eindpunt hebben we met z’n allen vragen bedacht voor in een Kahoot quiz en per klas deze quiz gespeeld.

 

Wij vonden dit een leerzaam, leuk en lastig thema. We hebben veel geleerd, maar niet alleen over de informatie, maar ook over verschillende bronnen gebruiken.

Dit stukje nieuwsbrief is gemaakt door: Liselotte, Maren en Anouk.

 

De dag van de leraar 5 oktober

Op 5 oktober was het de dag van de leraar!

De leerkrachten worden dan eens extra in het zonnetje gezet.  Onze stichting had gezorgd voor heerlijk belegde broodjes voor de lunch en onze oudervereniging zorgde voor een gezond tussendoortje.

De leerkrachten voelden zich verwend die dag. Bedankt daarvoor!

Dahldag 12 oktober

Op vrijdag 12 oktober hebben we de verjaardag gevierd van Roald Dahl.  Elk jaar doen we dat met een feestelijke themadag in samenwerking met de oudervereniging.

Dit jaar stond de dag in het teken van Techniek en Wetenschap. 

Met een nieuw Dahllied openden we die dag. Daarna zijn de groepen bezig geweest met workshops, doe-opdrachten en een demonstratieschow.

 

De lunch werd verzorgd door de oudervereniging: heerlijke broodjes knakworst werden geserveerd.  Dank je wel daarvoor!

We hebben de dag afgesloten met een heuse raketlancering op het schoolplein.

Een superleuke dag!

 

Volleybalclinics

Deze weken geeft  volleybalclub HLB van Daal-ds uit Den Dungen clinics aan onze groepen tijdens de gymles.

Dit om kennis te maken met de sport.

 

Sporten met een extra steuntje in de rug!

 

Sporten met een autisme spectrum stoornis (ass) of extra ondersteuning blijkt niet altijd mogelijk te zijn voor ieder kind binnen het reguliere sportaanbod. Door de vele vragen die hier over zijn gaan wij hier op inspelen als buurtsportwerk.

Het aanbod wij op willen gaan zetten is bedoeld voor kinderen van 9 t/m 12 jaar, met eventuele uitloop tot 13 jaar. Vaak zijn ze dan klaar met de zwemlessen en vinden ze niet de juiste aansluiting bij een sport. De vraag kwam veelvuldig binnen en daar zijn wij op in gaan spelen.

Het plezier in het bewegen staat voor op bij deze groep! We zullen hier gaan sporten in een kleine groep van maximaal 10 kinderen. Daarnaast maken de kinderen kennis met allerlei leuke spelvormen en met verschillende sporten. Mochten de kinderen ter zijner tijd wel aansluiting kunnen vinden bij een vereniging dan is natuurlijk altijd de mogelijkheid om een kind door te laten stromen. Bij minimaal 4 kinderen wil we gaan starten met de groep. Graag starten we met een korte bespreken met de ouders of er nog dingen zijn waar we rekening mee moeten houden.

Buurtsportcoaches Sanne en Sabine zullen deze sportgroep gaan begeleiden.

Het sporten zal plaatsvinden elke woensdag van 16.30 – 17.30 uur in de gymzaal van Basisschool de Wegwijzer in Den Dungen. Dit ligt centraal in onze gemeente. We zullen  starten wanneer  er voldoende aanmeldingen zijn en houden jullie op de hoogte.

Kinderen uit de gehele gemeente zijn welkom.

Aanmelden kan door te mailen naar: s.vdwal@bintwelzijn.nl of door te bellen naar 073-5515432 

Bij meer vragen kan er natuurlijk ook altijd contact op worden genomen.

 

Gevonden voorwerpen

Op het grote leerplein tegen de speelzaal van de kleuters aan, staat een bak vol gevonden voorwerpen.

Kijkt u eens of er nog iets inzit van uw kind(eren).  De bak zal na 2 november leeggemaakt worden.

Kinderboekenruilmarkt.

Ook dit jaar hadden wij in de kinderboekenweek een ruilmarkt.

De kinderen konden hun boeken inleveren en nieuwe ( gebruikte ) boeken uitkiezen.

De oudervereniging was elke ochtend en middag aanwezig om de kinderen hierbij te helpen. Ook dit jaar was het weer een geweldig succes en zijn er weer veel kinderen voorzien van "nieuwe" boeken.

Bedankt ouders voor jullie inzet,

Veel leesplezier!

Agenda

27 oktober: Trick or Treat ( Bint, zie poster prikbord)

31 oktober: start naschools aanbod Mad Science ( info zie poster prikbord)

3 nov. natuurgroep Gestel: Wally de Eekhoorn ( www. natuurgroepgestel.nl)

5 nov. Leerlingenraad

8 nov.  Vergadering Medezeggenschapsraad aanvang 19.30 uur

16 nov. Start week van de mediawijsheid

17 nov. Sint komt in het land

6 dec. Studiedag ( de kinderen zijn dan vrij!)

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 november.