Logo

Nieuwsbrief 14 november 2018-5

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers,
Ondersteuning in een echtscheidingssituatie
Sinterklaas
Week van de mediawijsheid
Rapporten en ouderavonden
Agenda

Geachte ouders, verzorgers,

We gaan de donkere maanden tegemoet.  Dit betekent veel gezelligheid, rapporten en ouderavonden.

Natuurlijk zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school op 5 december, als alles tenminste goed gaat......

Op 6 december zijn alle kinderen vrij en kunnen genieten van hun cadeautjes.

Deze cadeautjes hebben ze verdiend, wat werken onze kinderen hard op school, onze complimenten voor ze.

De resultaten zijn te zien op de rapporten die op vrijdag 23 november mee naar huis komen.

 

In deze nieuwsbrief nog berichten over Sinterklaas, de rapportavonden en informatie over kinderen in een echtscheidingssituatie.

Ondersteuning in een echtscheidingssituatie

 

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis is. Het staat maar liefst op plek 2 van de meest stressvolle life-events (op plek 1 staat het overlijden van de partner). Het is een grote verlieservaring en bij verlies hoort rouw. Er volgt een intensieve periode met veel veranderingen en emoties: voor zowel ouders als hun kinderen. En terwijl alles thuis op zijn kop staan, gaat het alledaagse leven gewoon door.
Gelukkig is er steeds meer aandacht voor het zo goed mogelijk begeleiden van ouders en kinderen in deze moeilijke tijd. Geen scheidingssituatie is hetzelfde is. Er zijn wel een paar algemene dingen die je als ouder kunt doen, die jou en jouw gezin helpen.

Ondersteuning voor kinderen

Een scheiding zorgt bij veel kinderen voor een gevoel van onzekerheid: wat gaat er allemaal veranderen voor mij, hoe zal het straks gaan met papa en mama, met wie ga ik op vakantie, hoe moet ik het op school vertellen, etc. Sommige kinderen vragen zich ook af of hun ouders ook van hen kunnen scheiden. Om kinderen een veilig en zeker gevoel te geven is het een goed idee om ze extra vaak positieve aandacht te geven. Spreek regelmatig en hardop je waardering uit voor de dingen die goed gaan, pak elke week een momentje 1-op-1 voor een gesprekje of spelletje en doe regelmatig leuke activiteiten met elkaar als ‘nieuw’ gezin. Hiermee verstevig je de ouder-kindrelatie.

Deelname KIES-groep

KIES (Kinderen In een EchtscheidingsSituatie) is een gratis spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Er is een groep voor de onderbouw én een groep voor de bovenbouw. Via de IB-er van school of via het Regionaal Trainingscentrum kun je je kind opgeven voor deelname aan een KIES-groep.  Kinderen leren beter omgaan met de situatie waarin zij verkeren, gevoelens beter te begrijpen en te uiten, wat ze kunnen doen wanneer ze vragen hebben. De handtekening van beide ouders is noodzakelijk voor deelname.

Voor meer informatie zie: https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/kies

 

Ondersteuning voor ouders:

Scheiden: 1 gezin worden 2 gezinnen. Er zijn veranderingen en gevolgen op vele gebieden zoals een nieuw huis, financiën en netwerk. Blijven opvoeden tijdens een scheiding en erna is belangrijk maar niet altijd gemakkelijk. Het vraagt een soort reorganisatie wat met de nodige emoties gepaard kan gaan.

Deelname: ‘Positief opvoeden voor gescheiden ouders’

Bij het Regionaal Trainingscentrum kun je jezelf opgeven voor deze 4 gratis bijeenkomsten. Deelname aan deze cursus met ouders die hetzelfde hebben meegemaakt kan ondersteunend en verhelderend zijn. Ouders leren over ‘kinderen en echtscheiding’, ‘eigen emoties’, ‘conflicten hanteren’ en ‘communicatie met de co-ouder (ex-partner)’. Ex-partners worden niet bij elkaar in dezelfde groep geplaatst. Twee begeleiders geven je informatie over deze onderwerpen.

Voor meer informatie zie: https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/positiefopvoedenvoorgescheidenouders

Digitale ondersteuning voor ouders, professionals én kinderen: Villapinedo

De website Villapinedo biedt ondersteuning aan kinderen, ouders en professionals.
Er zijn online forums, buddy’s voor kinderen en online cursussen beschikbaar. Neem eens een kijkje op: https://www.villapinedo.nl/

Of misschien is deelname aan de online cursus ‘scheidingsatlas’ iets voor u als ouder (nu nog gratis): https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/scheidingsatlas-over-ouderschap-na-scheiding/

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas

Hij komt, hij komt.....

Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas met zijn Pieten weer naar Nederland.

Ook  Sint-Michielsgestel zal hij bezoeken. Ik heb gehoord dat hij in ieder geval op 5 december onze school zal bezoeken.

In de ochtend om half negen zullen we de Sint verwelkomen op het schoolplein, daarna zullen de groepen 1 tot en met 5 op bezoek komen bij de Sint in de hal.

De groepen 6,7 en 8 zal hij in de groep even bezoeken.

We zijn gewoon om 14.00 uur uit.

Op 6 december zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten.

Week van de mediawijsheid

Op 16 november start de week van de mediawijsheid. Onze groepen 7 en 8 zullen hieraan aandacht besteden middels lessen van het Nationaal Mediapaspoort.

Vragen worden gesteld als: hoe ga je om met social media, wat zijn de gevolgen wanneer je er iets negatiefs opzet.

Middels lessen, spelletjes zullen we hier aandacht aan besteden.

Rapporten en ouderavonden

Op 23 november krijgen de kinderen weer een rapport mee.

Dit rapport wordt met jullie besproken op 26 of 27 november.  U kunt zelf uw gesprek plannen via Schoolgesprek.nl.  U ontvangt van de leerkracht een link hiervoor.

 

Agenda

16 november: start week van de mediawijsheid

23 november: rapporten komen mee naar huis

26 en 27 november: rapportgesprekken

5 december: de Sint komt op bezoek

6 december: alle kinderen vrij ivm studiedag leerkrachten

 

20 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij i.v.m. kerstviering avond. ( brief volgt nog)

21 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij en starten we met de kerstvakantie.