Logo

Nieuwsbrief 30 januari 2019-8

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers,
"Andere schooltijden"
IPC
IPC en Ghana
Carnaval op school
Belangrijke data
Activiteiten buiten de school
Natuurlijk met je kind

Geachte ouders, verzorgers,

We zitten alweer ruim in het nieuwe jaar.

De toetsperiode zit er alweer bijna op.  Leerkrachten gaan resultaten verzamelen en vertalen in de aanpak in de groep die nodig is voor de kinderen.

Rapporten worden alweer bijna geschreven en de oudergesprekken komen er volgende maand ook weer aan.

Na een drukke decembermaand toch ook weer een drukke januari en februari.

In deze nieuwsbrief een overzicht van belangrijke data, berichten van de werkgroep "andere schooltijden",  IPC,  en Carnaval.

Veel leesplezier!

"Andere schooltijden"

De werkgroep "andere schooltijden"  is voor de kerstvakantie bij elkaar geweest voor een tussentijdse evaluatie.

We hebben u als ouders en de leerkrachten gevraagd om een reactie.

Er zijn via de mail 5 reacties geweest en mondeling bij de werkgroepleden nog 3.  De meeste reacties waren positief. Ook waren er 3 reacties van ouders die zich zorgen maakten om de krappe lunchtijd. 

We hebben dit besproken, en er is zeker aandacht hiervoor, vooral in de onderbouw. De kleuters eten al wat langer en ook in de andere groepen wordt hier flexibel mee omgegaan.

In de leerlingenraad hebben we ook gesproken over de nieuwe schooltijden, de kinderen vinden het fijn en zijn heel positief.

Dank voor het meedenken.

 

IPC

In groep 5 en 6 is het thema "de actieve planeet" afgesloten met een mooie tentoonstelling.

Veel ouders vonden een gaatje in hun agenda om te komen kijken en luisteren. De kinderen vertelden wat zij geleerd hebben in dit thema.

Een mooi thema waar hard aan gewerkt is.

Inmiddels zijn zij weer gestart met het nieuwe thema: chocolade.

Groep 3 en 4 starten op 11 febr. met het nieuwe thema: van top tot teen.

Veel plezier weer allemaal!

IPC en Ghana

 

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Wat je op school leert, daar heb je een leven lang plezier van.

Groepen 5,6A en 6B  doen mee met Schoolmaatjes, een actie van Edukans.

Vorig schooljaar hebben de leerlingen van onze school heel veel ondernomen om geld bij elkaar te sparen voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Edukans, de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs, zorgt voor het best mogelijke onderwijs wereldwijd.

Een groot compliment voor alles wat jullie hebben gedaan, jongens en meisjes. Wil je teruglezen wat er allemaal op touw is gezet, kijk dan op http://maria-bolink2.inactievooredukans.nl Hoi,Welkom op mijn actiepagina. Fijn dat je een kijkje neemt.In de zomervakantie ga ik voor de vierde keer met Edukans op reis. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Dit jaar mag ik mee naar Oeganda. Met een team betrokken World Teachers uit Finland en Nederland gaan we twee weken met Oegandese leerkrachten samenwerken aan ...
 


Doordat ik, juf Maria, vorig schooljaar ziek werd, kon ik niet deelnemen aan het programma World Teacher. Het sponsorgeld dat voor de reis bestemd was,  is bewaard. Het geld wordt nu gebruikt voor de aanschaf van herbruikbare schriften voor kinderen in Ghana.

De groepen 5, 6a en 6b doen mee met de actie Schoolmaatjes waarbij we vloggen met leerlingen in Ghana. We leren over de levens van onze leeftijdgenootjes. De kinderen in Ghana worden verrast met een herbruikbaar schrift zodat ze mee kunnen doen op school. Fijn dat wij kunnen zien waar het sponsorgeld voor wordt gebruikt.

Als voorbereiding op World Teacher vroeg ik vorig jaar bij Albert Heijn of ik gedurende 1 maand de opbrengst van de emballagezuil zou mogen hebben voor Edukans. De wachtlijst was lang maar nu is het zover. In de maand februari kunt u uw statiegeld bonnetje doneren. Van het geld worden schriften, inkt en pennen gekocht.

Helpt u mee ?  Alvast heel hartelijk dank.

Juffrouw Maria

Carnaval op school

Op 1 maart vieren we carnaval op school.

Het thema: Roald Dahl dat zit wel snor!

De informatie gaat per brief mee naar huis, en je kunt jezelf inschrijven voor de optocht!

Om 12.00 uur is de school uit en gaan we de carnavalsvakantie vieren.

 

Belangrijke data

In de komende periode staan er de volgende activiteiten op het programma:

6 febr. excursie groep 3 Natuureducatie

15 febr. rapporten groep 8 gaan mee naar huis

18 en 19 febr. adviesgesprekken groep 8

22 febr. rapporten groep 1 t/m 7 gaan mee naar huis

25 en 26 febr. oudergesprekken

1 maart carnaval op school ( brief volgt)

11 maart: we starten weer

Activiteiten buiten de school

2 febr. Speuren naar de sporen van de uil   www.jeugdnatuurgroepgestel.nl

4 febr. Pubercafe voor ouders 19.30 uur tot 21.30 uur  Litserborg Den Dungen

 

 

Natuurlijk met je kind

 

Geregeld spreken ouders van opgroeiende kinderen ons aan met de opmerking: ‘Als ik met mijn kind de natuur in ga, kan ik daarover niets vertellen of uitleggen’. Juist voor die ouders biedt Natuurgroep Gestel een leerzame en leuke ‘groene’ avond aan, waarin wij hen op weg helpen in de wereld van de natuur in onze directe omgeving. Zodat zij zelf nog meer kunnen genieten van de prachtige plekken in en rond onze gemeente – Dommeldal, Aa, Zegenwerp, Haanwijk, de Wamberg, Bossche Broek, Essche Stroom om er maar een paar te noemen … en hopelijk hun kinderen nog meer enthousiasmeren om zich buiten te verbazen en te ontspannen. 

Want we zijn het er toch al lang over eens dat ons digitale tijdperk heel veel heeft opgeleverd, maar dat daarnaast de waarde van ‘buiten’ en ‘ver kijken’ nog groter is geworden? Bewegen, ontstressen en een extra dosis zuurstof en vitamine D: buiten hebben we het voor het oprapen. Ga je met het hele gezin of een klasje, dan blijkt dat bovendien ook waardevolle ‘samen’tijd. En ruimte is er voor iedereen! 

 

Op woensdag 6 februari, aanvang 20 uur, zijn ouders van basisschoolleerlingen hartelijk welkom op Basisschool Fonkel, Weidestraat 18 in Den Dungen. Docent op deze avond is Sjors van de Greef, docent Aardrijkskunde op het Maurick College en zelf fervent natuurvorser met zijn twee jonge dochters. Bij voldoende belangstelling wordt een aanvullende excursie gepland op een zaterdagochtend. 

Deelname is kosteloos!

 

Aanmelden bij Tiny Hairwassers, tinyhairwassers@gmail.com; uiteraard kunt u daar ook voor meer informatie terecht.