Logo

Nieuwsbrief 13 maart 2019-10

Inhoudsopgave


Geachte ouders,verzorgers,
Vacature ouderlid MedezeggenschapsRaad Roald Dahl
Oudertevredenheidsonderzoek
IPC
Meneer John
Activiteiten in het dorp
Gevonden voorwerpen
Agenda
Carnaval

Geachte ouders,verzorgers,

Na het carnavalsgedruis weer terug in de schoolbanken.

We zijn deze week weer met veel plezier begonnen met wat we graag doen: leren en spelen met plezier met de kinderen van onze school.

De periode tot de meivakantie zal er weer hard gewerkt worden met als toetje de eindtoets van groep 8.

De koningsspelen zullen dit jaar niet op de vrijdag voor de meivakantie plaatsvinden, maar een week daarvoor op vrijdag 12 april. Een werkgroep van leerkrachten is al druk doende om hier weer een mooie dag van te maken.

De vrijdag voor de meivakantie is het goede vrijdag en zal in het teken van Pasen staan.  De vrijdag van de koningsspelen en de vrijdag voor de meivakantie  (12 en 19 april) zijn we gewoon om 14.00 uur klaar!

Verder vindt u in deze nieuwsbrief informatie vanuit de Medezeggenschapsraad, IPC, een terugblik op Carnaval en belangrijke data.

Veel leesplezier.

Vacature ouderlid MedezeggenschapsRaad Roald Dahl

 
De MR oefent invloed uit op het schoolbeleid

Op BS Roald Dahl worden belangrijke beslissingen genomen over onderwijs, personeel, financiën, formatie, veiligheid, huisvesting,  en nog veel meer. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor deze beslissingen, die worden genomen in overleg met de Medezeggenschapsraad (MR). De directeur van Roald Dahl informeert de MR over allerlei zaken die op school spelen. Door actief te zijn in de Medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het schoolbeleid. De MR heeft soms adviesrecht en voor bepaalde onderwerpen instemmingsrecht.
 

De MR bestaat uit een ouder- en personeelgeleding
In de MR zitten 3 ouders (René Groteboer, Tineke Kramer, Corine Westerink) en 3 personeelsleden (Leon van Geffen, Jacqueline van Hagen, Lieke van Tartwijk).  De MR overlegt ongeveer 6 keer per jaar met elkaar en met de directeur over uiteenlopende zaken.
 

De MR zoekt een nieuw ouderlid
De MR is op zoek naar een nieuw (ouder)lid voor een termijn van 3 jaar ter vervanging van een van de ouders. Het nieuwe lid kan de resterende vergadering van schooljaar 2018-2019 nog bijwonen zodat hij of zij per schooljaar 2019/2020 volledig mee kan functioneren. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan een verkiezing onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
Heeft u interesse voor deze functie? Geef uw kandidaatstelling dan voor 29 maart door aan onze voorzitter, René Groteboer. Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van ons.
 
We kijken uit naar uw reactie en hopen op veel aanmeldingen!
 
René Groteboer (voorzitter) - rene.groteboer@xs4all.nl - 06-12586944
Tineke Kramer - tineke.kramer@dnvgl.com

Corine Westerink - cawesterink@online.nl

 

Oudertevredenheidsonderzoek

Binnenkort zal er namens de M.R. en het team een oudertevredenheidsonderzoek plaatsvinden.

U ontvangt binnenkort een link die u naar de enquete stuurt en waar u vragen kunt beantwoorden.

Het zou fijn zijn wanneer u de moeite neemt om deze enquete in te vullen.  De informatie die we hieruit krijgen kunnen we gebruiken om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen.

De opbrengsten van dit onderzoek delen we natuurlijk met u.

Een paar dagen voordat u de link krijgt, zal ik een mail versturen zodat u weet wanneer de link precies binnenkomt.

 

IPC

De bovenbouw heeft het thema: "onze plaats in de ruimte" afgesloten met een bezoek aan Sterrenwacht Halley. Dit was een heel mooi en interessant bezoek.

Zij starten nu met het thema: De wijde wereld.

Groep 5 en 6 zijn nog bezig met het thema: Chocolade. Zij sluiten dit thema af eind maart en gaan dan verder met: "Zij maakten het verschil".

Groep 3 en 4 zijn voorlopig nog bezig met het thema: "Van top tot teen", zij zullen pas na de meivakantie starten met hun laatste thema dit schooljaar.

Groep 1 en 2: zijn gestart met het thema: Max, de autocoureur.

Veel leerplezier weer allemaal!

Meneer John

Meneer John ( zoals onze leerlingen hem noemen) moeten we al geruime tijd missen vanwege ziekte.

Het gaat nog niet goed met hem. Op dit moment ondergaat hij chemokuren.

Hij laat jullie groeten en hij mist vooral de kinderen ontzettend, maar kan nu (begrijpelijkerwijs) niet op school komen.

We missen hem ontzettend en wij wensen hem heel veel sterkte toe!

John is blij met kaartjes en berichtjes.  Er staat in de conciergeruimte een doos waar u evt. een kaartje kunt achterlaten.  Wij zorgen dat het dan bij hem terecht komt.

 

Activiteiten in het dorp

 FunKey Hockey lessen:

Data : Zondagen: 17, 24, 31 maart; 7, 14 april; 12, 19, 26 mei; 9 en 16 juni 2019

Tijd : 09.30 tot 10.30 uur

Plaats : complex van MHC De Dommel, Zegenwerp 1a in Sint-Michielsgestel.

Kleding : sportieve kleding en schoenen waar je op kan rennen.

Kosten : deze FunKey-lessen kosten 17,50 (maart-juni).

Aanmelding : via de website: ledenadministratie/inschrijfformulier. Bij inschrijving

in het opmerkingenveld: Funkey vermelden.

Website : www.mhcdedommel.nl

Vragen : jongstejeugd@mhcdedommel.nl

 

Concert Jeugdharmonie:

17 maart 10.30 uur in de Huif.

informatie: www.harmoniesintmichielsgestel.nl of via jeugd@harmoniesintmichielsgestel.nl

 

Ga je mee een nestje bouwen?  6 april

 

Startplaats: Haanwijk 4 a, 5271 VG, Sint-Michielsgestel (gebouw van Brabants Landschap).

Tijd: Van 14:00 tot 16:00 uur.

Meer informatie: Michel van de Langenberg,  tel: 06-224 329 41 of michel.langenberg@home.nl

 

Het lidmaatschap voor het hele gezin is € 10  per jaar  (één keer meedoen is € 2) contant te betalen op de zaterdagmiddag.  Je hoeft je niet van te voren op te geven. Kijk ook op:  http://www.natuurgroepgestel.nl/jeugd.htm

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen

De bak met gevonden voorwerpen zit weer helemaal vol.  Er liggen bakjes, flesjes, handschoenen etc.

Komt u eens kijken of er wat van uw kinderen bij ligt?  De spullen staan op het grote leerplein uitgestald.

Agenda

vrijdag 15 maart: staking, de school is gesloten.

woensdag 27 maart: studiedag, de kinderen hebben een vrije dag.

 

Carnaval

Op 1 maart hebben we Carnaval gevierd op school.  Het thema was: "Roald Dahl, dat zit wel snor".

We zijn begonnen met een prachtige optocht, met heel veel snorren, wagens en karren. Het was dan ook heel moeilijk om te jureren. Deze keer had ik een onafhankelijk jurylid uitgenodigd, die met veel enthousiasme heeft gekeken.

Na de optocht werden we opgewacht door de Prins en zijn gevolg, en de jeugdprins en prinses met danseressen. Zij hebben de prijzen uitgereikt, gezongen en gedanst.

Daarna konden we gaan hossen op het leerplein, knutselen, spelletjes spelen, film kijken, nagels lakken etc. in de klassen. Er was gezorgd voor een natje en een droogje voor alle kinderen.

Een gezellige ochtend die om 12.00 uur werd beëindigd waarna iedereen van de vakantie kon gaan genieten.

Binnen een zeer korte tijd was alles weer opgeruimd, door de vele ouders die even kwamen helpen, dit was heel fijn!

Oudervereniging,heel erg bedankt voor jullie inzet op deze dag, het was weer fantastisch!