Logo

Nieuwsbrief 8 mei 2019-12

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers,
Nieuws vanuit het Zorg Advies Team ( ZAT)
Belangrijke data
Activiteiten in het dorp

Geachte ouders, verzorgers,

Na een heerlijke meivakantie op naar het laatste stukje voor de zomervakantie.

Er staan nog wat leuke activiteiten in de planning: o.a de  musical groep 8, kamp groep 8, en het schoolreisje. 

Natuurlijk zijn wij als team ook al druk doende met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar.  Wanneer de groepen en leerkrachten bekend zijn laten wij u dat weten.  Dit hoort u in de week van 17 juni.

Veel leesplezier!

 

Nieuws vanuit het Zorg Advies Team ( ZAT)

 

Marloes Kesselring (schoolmaatschappelijk werk) heeft een andere baan, wat betekent dat zij vanaf 15 april niet meer werkzaam is voor onze school.

Aletta van der Hagen zal haar opvolgen als schoolgericht maatschappelijk werker.

Aletta heeft veel ervaring als schoolgericht maatschappelijk werker en we zijn erg blij dat ze ons ZAT team komt versterken.

Als u vragen heeft over de gezondheid, ontwikkeling of het gedrag van uw kind is het fijn als u dit kunt bespreken met de juf/meester of intern begeleider op school. Als de school  zelf vragen/zorgen heeft  over uw kind dan zullen zij dit met u bespreken. Samen kunt u dan kijken of het goed is om uw kind te bespreken in het Zorg Advies Team (ZAT). 

In het Zorg Advies Team zitten de intern begeleider van school, de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts vanuit de GGD en de schoolgericht maatschappelijk werker vanuit Farent. Afhankelijk van de vraag bekijken we wie er aansluit bij het ZAT. Als u samen met school besluit om uw kind te bespreken in het ZAT dan zullen we, samen met u, de vragen op een rij zetten en kijken welke hulp passend is. In sommige situaties kan de hulp geboden worden vanuit het de leden van het ZAT en in andere situaties is er meer gespecialiseerde ondersteuning nodig. In het laatste geval dan kunnen de leden van het ZAT u helpen om de hulp te regelen via het Basisteam Jeugd en Gezin. We willen graag ondersteuning bieden als de problemen nog klein zijn om zo te voorkomen dat ze groter worden.

 


Met vriendelijke groet,


Mandy de Graaf
Zorgcoördinator

Kindcentrum Roald Dahl

Belangrijke data

14 mei M.R. vergadering 19.30 uur

17 mei Sportolympiade groep 7 en 8

21 mei Schoolfotograaf

27 mei start toetsen einde schooljaar

29 mei Studiedag Stichting ( kinderen zijn dan vrij)

30 en 31 mei Hemelvaart

4 juni Men. John jarig.

         vergadering oudervereniging 20.00 uur

17 juni groep 8 gaat op kamp

           advisering groep 7

18 juni advisering groep 7

20 juni  Schoolreisje groep 1 t/m 7

21 juni  Rapporten gaan mee naar huis

24 juni  Leerlingenraad

2 juli Musical groep 8

3 juli Rode loper groep 8 en afscheidsfeest.

5 juli laatste schooldag 12.00 uur vrij.

Activiteiten in het dorp

20 mei t/m 23 mei  Gestelse wandel avondvierdaagse ( www.avondvierdaagse-stmichielsgestel.nl)

24 juni t/m 28 juni Zwemvierdaagse Zegenwerp