Logo

Nieuwsbrief 21 augustus 2019-20

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
kennismaking/informatie avond
Juf Josine groep 6
IPC en Early Years
Activiteiten in het dorp
Belangrijke data

Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,

Welkom in het nieuwe schooljaar 2019-2020!

Wat is de zomervakantie weer omgevlogen, maar wat zijn we blij jullie allemaal weer te mogen begroeten.

Een heel nieuw schooljaar ligt voor ons, vol met weer mooie activiteiten.  We hebben er allemaal zin in.

In deze nieuwsbrief aandacht voor onze IPC projecten, belangrijke data, de informatie-avond, en nieuws vanuit het team.

De nieuwsbrief verschijnt om de drie weken. Je kunt deze nieuwsbrief altijd terugvinden op onze website onder het kopje: nieuwsbrieven.

Veel leesplezier!

kennismaking/informatie avond

Woensdag 28 augustus staat onze jaarlijkse kennismakings/informatie-avond weer voor de deur.

U heeft een uitnodiging ontvangen maar voor de zekerheid:

19.30 uur De ouders van de groepen 1/2 zijn welkom in de groep van hun zoon/dochter. Zij worden ontvangen door de leerkrachten. 

20.00 uur Alle ouders zijn welkom op het grote leerplein waar u informatie ontvangt over de plannen van onze school dit jaar.

20.30 uur De ouders van groep 3 tot en met 8 zijn welkom in de groepen van hun zoon/dochter.

21.00 uur Einde van de avond.

 

We hopen dat u in de gelegenheid bent om te komen.

Juf Josine groep 6

Einde schooljaar heb ik u laten weten dat juf Josine( groep 6) per 1 januari van haar pensioen zou gaan genieten.  Dat zou betekenen dat er per 1 januari een nieuwe leerkracht gezocht zou moeten worden. 

Juf Josine heeft hier nog eens goed over nagedacht en zij heeft aangegeven tot einde schooljaar door te willen gaan in haar groep.

Dat vinden wij heel fijn, en ook juf Josine is daar heel blij mee, en ook voor de groep is dit fijn!

 

 

IPC en Early Years

Het schooljaar is nauwelijks begonnen en de kinderen zijn al druk doende met IPC.

De groepen 3 tot en met 8 starten allemaal met hetzelfde thema: "Zo leren wij". U heeft misschien de ouderbrief al langs zien komen.

Het thema duurt drie weken en daarna starten de groepen met een ander thema.

Wij houden u op de hoogte.

De kleuters zullen dit jaar starten met de voorloper van IPC: Early Years. Nu zijn zij bezig met het thema: Kolletje gaat naar school.

 

Activiteiten in het dorp

Natuurgroep Gestel 7 sept. Waterdiertjes  www.natuurgroepgestel.nl

Keukenbazen kookwedstrijd 10-12 jaar  www.keukenbazen.nl

Kleutergym vanaf 24 augustus  www.kleutergym.com  kleutergym@hotmail.nl

 

 

 

Belangrijke data

28 augustus kennismaking/informatieavond

12 september M.R. vergadering 19.30 uur

De nieuwsbrief verschijnt weer op 11 september.