Logo

Nieuwsbrief 2 oktober 2019-1016

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers,
De Dahldag
Kinderboekenruilmarkt
Klankbordgroep
Leerlingenraad 2019-2020
Belangrijke data
Activiteiten in het dorp
Opbrengst Jantje Beton

Geachte ouders, verzorgers,

Na een prachtige zomer is de herfst definitief gestart.

In deze periode is er altijd aandacht voor de kinderboekenweek, ruilmarkt en de Dahldag. Hierover vindt u nog wat informatie in deze nieuwsbrief.

Ook in deze nieuwsbrief aandacht voor de klankbordgroep voor meer-en hoogbegaafde leerlingen, belangrijke data, de leerlingenraad.

Veel leesplezier en alvast een fijne herfstvakantie!

De Dahldag

We vieren elk jaar de verjaardag van Roald Dahl met een culturele dag. Dit jaar staat de dag in het teken van Dans!

In de ochtenduren wordt er druk geoefend en om 13.00 uur zal er een voorstelling door onze kinderen gedanst worden in de gymzaal Theereheide.  U kunt dan plaats nemen op de tribune. We maken gebruik van de rechterkant van de gymzaal.

Na de voorstelling (14. 00 uur) mogen de kinderen met u naar huis mits wij een persoonlijke afmelding bij de desbetreffende leerkracht krijgen. De andere kinderen gaan eerst mee naar school en van daaruit weer naar huis.

We hopen op een prachtige voorstelling!

Kinderboekenruilmarkt

De kinderboekenweek is weer gestart met als thema: Vervoer! Na een leuke opening is de kinderboekenruilmarkt geopend:

Kinderen brengen in de ochtend boeken die ze niet meer nodig hebben, en na schooltijd mogen ze weer nieuwe boeken uitzoeken!

Een mooi initiatief van onze oudervereniging!

Klankbordgroep

Op de kennismakingsavond is er al over gesproken: Er is een klankbordgroep in oprichting speciaal voor ouders van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit initiatief is ontstaan vanuit ouders die behoefte hebben om af en toe met elkaar te praten over zaken die zij ervaren, specifiek bij deze kinderen.

Heeft u behoefte om hierover met andere ouders te praten dan kunt u dat laten weten via de mail: info.roalddahl@cadansprimair.nl

 

Leerlingenraad 2019-2020

De leerlingenraad is gestart in een nieuwe samenstelling.

Op 23 september hebben we onze eerste bijeenkomst gehad. We hebben kennisgemaakt met elkaar en daarna zijn we gaan nadenken over het schoolplein, wat willen we graag nog?

Deze ideeën neem ik mee naar de werkgroep die hier mee verder kan.

Op 11 november zitten we weer bij elkaar.

Belangrijke data

2 oktober start kinderboekenweek en ruilmarkt 

4 oktober Werelddierendag

5 oktober Dag van de leraar!

9 oktober Dahldag

12 oktober start herfstvakantie tot en met 20 oktober

23 oktober groep 3 en 4 excursie historisch dorp

27 oktober wintertijd gaat in!

30 oktober nieuwsbrief komt weer uit.

Activiteiten in het dorp

5 oktober Jeugdnatuurgroep Gestel: Wat schimmelt daar?  www.natuurgroepgestel.nl/jeugd.htm

 

Opbrengst Jantje Beton

In mei zijn de leerlingen van onze school heel actief geweest met het verkopen van loten voor Jantje Beton. Zij hebben heel goed hun best gedaan en de opbrengst in totaal was 3258 euro! De kinderen hebben 1086 loten verkocht.

De school ontvangt altijd een gedeelte van deze opbrengst: 1629 euro!  Het geld zal besteed worden aan de speelplaats en losse materialen voor de speelplaats.

In mei zullen we wederom meedoen met Jantje Beton.

Een groot compliment voor de kinderen!