Logo

Nieuwsbrief 20 november 2019-1019

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers,
Onze collega's
Vincentiusvereniging
Belangrijke data
Schoolplein

Geachte ouders, verzorgers,

Zie de maan schijnt door de bomen..... De Sint is weer in het land!

Gezellige maar drukke tijden, rapportage en oudergesprekken, Sintbezoek, studiedag en ga zo maar door!

Wat hebben al onze leerlingen weer hard gewerkt! U mag trots zijn op uw kind(eren) en Sint zal dat vast ook wel zijn.

In deze nieuwsbrief aandacht voor de Vincentiusvereniging, Personele perikelen, ons schoolplein en belangrijke data.

Veel leesplezier!

Onze collega's

Het jaar 2020 zal binnen ons team wat veranderingen gaan brengen:

Men. Leon heeft besloten een andere baan te aanvaarden per 1 febr. Dit vinden wij heel jammer en wij zullen hem zeker gaan missen.

Op dit moment zijn we bezig met de sollicitatieprocedure en de inrichting daarvan. De leerlingen van groep 8b hebben daar ook zeggenschap in.  Zij zullen een filmpje opnemen voor de advertentie waarin zij iets vertellen over onze school en de groep.

We hopen dat we geschikte kandidaten kunnen vinden. We houden jullie op de hoogte.

Juffrouw Marieke is zwanger van haar tweede kind. Wij zijn heel blij voor haar!  Per 1 april start haar zwangerschapsverlof.

Hoe dit precies ingevuld gaat worden laten we u op tijd weten.

Proficiat allebei!

 

 

Vincentiusvereniging

Geachte ouders, verzorgers,

Wanneer u op onderstaande link klikt, vindt u een brief van de Vincentiusvereniging.

Pamflet Vincentiusvereniging

Belangrijke data

22 november rapporten gaan mee naar huis

25 november oudergesprekken

28 november oudergesprekken

5 december Sint op school

6 december Studiedag!

Schoolplein

Vanuit het oudertevredenheidsonderzoek is gebleken dat het schoolplein wat jullie betreft en ook wat ons betreft nog aandacht nodig heeft.

We zijn hier met een werkgroep mee aan de slag gegaan. De leerlingenraad heeft ons input gegeven.

Belangrijke punten zijn:  bewegend leren, natuur, sport en spel.

De werkgroep bestaat uit de wijkmakelaar, lid beheer vanuit de dommelgroep, medewerker "de Boefjes",  medewerker Bint,twee leerkrachten en de directeur van de school.

We hopen voortvarend aan de slag te kunnen en we houden jullie op de hoogte.