Logo

Nieuwsbrief 11 december 2019-1020

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers,en leerlingen
Protocol vervanging afwezige leerkrachten
Nieuws vanuit Smallsteps "de Boefjes"
Belangrijke data
Dank je wel!

Geachte ouders, verzorgers,en leerlingen

Bijna kerstvakantie!

Dit betekent dat we dan even kunnen uitpuffen van deze drukke maar gezellige tijd.  Het griepvirus heeft toegeslagen binnen onze school.  Kinderen maar ook leerkrachten hebben hier last van.

Ook wij beginnen nu de gevolgen te ondervinden van het lerarentekort..... de vervangingen zijn niet altijd rond te krijgen. Vorig schooljaar hebben we daarom een protocol vastgesteld:" wat te doen indien er geen vervangende leerkracht is".

In deze nieuwsbrief zal het protocol nogmaals staan.

We hopen het niet te hoeven gebruiken.

Vanaf deze weg wens ik u alvast een hele fijne, gezonde, gezellige en rustige kerstvakantie toe, en ik zie jullie graag in Januari weer allemaal uitgerust en gezond weer terug!

 

Mevr. A. Jacobs, BS Roald Dahl

 

Protocol vervanging afwezige leerkrachten

Geachte ouders, verzorgers, 


Het is u vast niet ontgaan: Nederland kampt met een lerarentekort.  
Ook op BS Roald Dahl voelen we de krapte van beschikbare leraren. Ziekte en afwezigheid is lastig op te vangen. Hiervoor doen we altijd eerst een beroep op de vervangerspool (VIP) van de Dommelgroep. We merken we dat de leraren in deze pool steeds minder beschikbaar zijn. Met de komende winterperiode in ons hoofd en de daarbij horende griepgolven proberen we proactief te handelen om afwezigheid van leraren op te vangen: 


Bij ziekmelding/ afwezigheid volgen we de onderstaande stappen op volgorde van 1 tot 5:  
1.Inzet van vervangers via de vervangerspool van de Dommelgroep. 
2. Inzet van parttimers die een dag extra willen werken.
3 Inzet van bevoegd personeel dat niet voor de groep staat (bv. directeur, zorg coördinator, expertleerkracht) maximaal 1 dag. 
4. Samenvoegen van groepen (indien mogelijk) maximaal 1 dag. 
5. Kinderen op laten vangen door thuis. 

 
Stap 5 heeft natuurlijk voor u als ouders een grote impact: we zullen u dan ook zo snel mogelijk informeren (minimaal 1 dag van tevoren uiterlijk tussen 15.00 en 16.00 uur) wanneer deze stap gezet moet worden. 
We hopen dat we dit stappenplan zo min mogelijk in moeten zetten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Mevr. A. Jacobs, BS Roald Dahl 
 

Nieuws vanuit Smallsteps "de Boefjes"

 

 

Basisschool Roald Dahl en Smallsteps kinderopvang de Boefjes vormen samen een kindcentrum.

De Boefjes verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Kinderen van 4 tot 13 jaar maken gebruik van de buitenschoolse opvang, onze bso bestaat uit 2 groepen De Piraten en de Roald Dahl groep. Na school spelen met vriendjes, met z’n allen naar het bos of een speeltuin, meedoen aan activiteiten, gewoon lekker met lego spelen, of even tot rust komen met een kop thee en elkaars verhalen horen. Wij zorgen dat er ruimte is voor ieder kind om bij te komen van een drukke schooldag en een fijne middag te beleven.  Aan het einde van de middag krijgen alle kinderen een heerlijke biologische warme maaltijd. Je kind heeft dus al lekker gegeten voordat je hem/ haar ophaalt.

Heb je interesse in buitenschoolse opvang, voor of na school, op studiedagen of in de schoolvakanties? Loop dan gerust eens binnen. We vertellen je er graag meer over.  

 

Met vriendelijke groet,
Shanika Hofland
Locatiemanager Smallsteps de Boefjes

Sparrenlaan 1a, 5271RG Sint Michielsgestel
T 06-81427468
shanika.hofland@smallsteps.nl

Belangrijke data

14 december: Natuurgroep Gestel Speuren naar de das  www.natuurgroepgestel.nl

19 december: kerstontbijt groep 1 tot en met 8 ( zie brief die u ontvangen heeft)

                     Groepen 1/2 poppenkastvoorstelling op school

                     Groepen 3 tot en met 8 Winterefteling.  Vertrek 10.00 uur en aankomst op school 18.00 uur

20 december: kerstochtend in de klas

                     12.00 uur vakantie!

6 januari: Gelukkig 2020! We starten weer.

 

Dank je wel!

Wat een verrassing op 6 december!

Na een vruchtbare studiedag en nog wat gezelligs met het team daarna, was de verrassing groot:

Heel veel ouders en kinderen waren bezig om onze school om te toveren in kerstsferen!

Wat fijn, dat jullie dat doen, we zijn er heel blij mee!

Dank je wel!!!!!