Logo

Nieuwsbrief 15 januari 2020 2020-1021

Inhoudsopgave


Geachte ouders, verzorgers,
Afscheid men. Leon
Nieuwe collega!
Belangrijke data
IPC en Early Years
Winterefteling en poppenkastvoorstelling

Geachte ouders, verzorgers,

Allereerst wil ik u een heel gezond en gelukkig nieuwjaar toewensen!

We zijn weer vol energie en goede moed begonnen.

De dagen zijn nog kort en erg donker. Het is dan ook belangrijk dat uw kinderen de verlichting van hun fietsen gebruiken zodat zij veilig naar school kunnen komen.

In deze nieuwsbrief aandacht voor IPC,  en onze nieuwe collega en natuurlijk het afscheid van Men. Leon.

 

Afscheid men. Leon

Men. Leon neemt per 1 februari afscheid van onze school. Wij vinden dat heel jammer!  

Op 29 januari zal Leon zijn afscheid vieren met de groep en na schooltijd met het team. Gelukkig komt Leon nog terug om de adviezen te bespreken met de ouders van zijn groep.

Wij wensen hem als collega's heel veel succes op de nieuwe school en hopen hem af en toe nog eens te zien.

Succes Leon!

Nieuwe collega!

Zoals u weet gaat Dhr. Leon van Geffen afscheid nemen van onze school per 1 februari.

Gelukkig hebben we een nieuwe collega weten te vinden. Zij stelt zich hieronder voor aan u:

Beste ouders en kinderen,

Mijn naam is Renske Derksen en ik zal vanaf 2 maart werkzaam zijn in groep 8. Vanaf 2018 ben ik afgestudeerd aan de pabo en werk ik als leerkracht in het basisonderwijs. Een eerdere studie die ik heb afgerond is ontwikkelingspsychologie. Ik heb destijds de keuze gemaakt om me om te scholen tot docent omdat ik van mening ben dat ik als docent echt iets wezenlijks kan bijdragen aan de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Met plezier werk ik nu ongeveer anderhalf jaar in het basisonderwijs en ik kijk er naar uit om binnenkort bij de Roald Dahl school te starten. Ik vind het mooi dat bij de Roald Dahl ‘leren met plezier’ en het bieden van een rustige en ordelijk school klimaat belangrijk wordt geacht. Ik vind het daarbij belangrijk om te kijken naar de talenten van kinderen, het bieden van oprechte interesse, betrokkenheid en aandacht voor de kinderen.

Ik besef dat ik op een bijzonder moment (het einde van groep 8) instroom als leerkracht. Graag wil ik met de kinderen een mooie en waardevolle afsluiting van het jaar maken. Ik wens tevens bij te dragen aan een zo goed als mogelijke overgang naar de middelbare school voor de kinderen.

Ik woon momenteel in Vught. Hobby's van mij zijn onder andere tennis, zwemmen, yoga, muziek luisteren en maken.

Graag maak ik binnenkort kennis met jullie. Tot ziens.

Vriendelijke groeten,

Renske Derksen

Belangrijke data

Hier vindt u weer belangrijke data voor in uw agenda:

29 januari: Men. Leon neemt afscheid 

4 februari: groep 5 en 6 gaan naar het oertijdmuseum De groene poort in Boxtel

6 februari: M.R. vergadering

7 februari: rapporten groep 8 gaan mee naar huis

10 en 11 februari: advisering groep 8

 

Activiteiten in het dorp:

2 februari dommelcross  opgeven: www.dommelcross.nl

1 februari natuurgroep Gestel: sporen van de uil  www.natuurgroepgestel.nl

 

IPC en Early Years

Na de kerstvakantie zijn alle groepen met een nieuw IPC thema begonnen:

Groep 1-2 Winter

Groep 3-4 Feest

Groep 5-6 Dinosaurussen

Groep 7-8 Nederland-Waterland

 

Alle groepen zijn weer enthousiast begonnen.

Winterefteling en poppenkastvoorstelling

Op donderdag 19 december zijn groep 3 tot en met 8 na een heerlijk kerstontbijt vertrokken naar de winterefteling.

Wat een prachtige en gezellige dag is het geweest zonder lange wachttijden in de Efteling.

De kinderen hebben genoten!

De kleuters bleven lekker op school en zij konden genieten van een poppenkastvoorstelling. Heel sfeervol en gezellig.