Informatie voor nieuwe ouders

Op basisschool Roald Dahl zitten ongeveer 230 leerlingen verdeeld over 10 groepen.Het team bestaat uit 17 groepsleerkrachten, een intern begeleider (IB), een directeur en een ict coördinator, specialist taal en specialist rekenen.Basisschool Roald Dahl is een van de drie voorzieningen voor 0 - 12 jarigen op één locatie.In het gebouw zijn gehuisvest:

 • Kinderdagopvang De Boefjes, BSO en TSO
 • Basisschool Roald Dahl

Ons MottoOns motto is: leren met plezier. Kinderen komen op school om te leren. We willen dat kinderen zich thuis voelen. Een positief schoolklimaat is van grote waarde voor het kind. Een ordelijk en rustig klimaat verschaft het kind zekerheid, duidelijkheid en veiligheid.Naast het zogenoemde leerwerk is er ook tijd voor feesten, vieringen en andere activiteiten. Ook dit soort activiteiten zijn fijne en goede leef- en leermomenten.Tijdens het jaar zijn er verschillende feestelijke activiteiten. De kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de Dahldag en een slotactiviteit zijn daar voorbeelden van.

Vanuit het motto ‘leren met plezier’ geven wij ons onderwijs vorm:

 • Het accent ligt op de basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen, wereldverkenning, motorische en muzische vorming.
 • We hebben positieve en optimale verwachtingen van onze leerlingen, uitgaande van de individuele mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Er is geen eenzijdige aandacht voor de leerprestaties. Er is ook aandacht voor samenwerking, zelfstandigheid, creativiteit en sociale vaardigheden.
 • In groep 1-2 wordt onderwijs gegeven aan heterogeen samengestelde groepen (leeftijdsgroepen door elkaar).
 • Vanaf groep 3 wordt er gestreefd naar een homogene samenstelling (een leeftijdsgroep) van de groepen. Om getalsmatige redenen werken we ook (graag) met combinatieklassen.
 • Op basis van de gehanteerde methodes is er een goede planning van de leerstof.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan het vroegtijdig signaleren van problemen bij leerlingen. Naast observatie hanteert de school een intern leerlingvolgsysteem.
 • Wij willen zo goed mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind.
 • Wij willen graag dat kinderen zich in een positief schoolklimaat bij ons thuis voelen.
 • Wij hechten waarde aan een positief, ordelijk en rustig schoolklimaat.