Ouders

Het CBS berekent voor alle reguliere basisscholen een schoolweging. Uit onderzoek blijken de volgende kenmerken het risico op onderwijsachterstand van een leerling het beste te voorspellen:

• het opleidingsniveau van de ouders,

• het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school,

• het land van herkomst van de ouders,

• de verblijfsduur van de moeder in Nederland,

• of ouders in de schuldsanering zitten.

Op basis van deze kenmerken berekent het CBS voor elke leerling de zogenoemde ‘verwachte onderwijsscore’. Het gemiddelde van deze verwachte onderwijsscores van de gehele leerling populatie wordt vertaald naar een standaardscore tussen de 20 en de 40. Dit is de schoolweging. En om een stabiel beeld te krijgen, hanteert de inspectie als schoolweging een gemiddelde van de schoolweging van drie schooljaren. Is de schoolweging niet bekend van drie schooljaren, dan wordt de gemiddelde schoolweging berekend met de beschikbare schooljaren.

Onze schoolweging heeft een wegingsfactor van 23,7 Het opleidingsniveau van de ouders van onze school ziet er als volgt uit: 27 % van onze ouders heeft een mbo-opleiding, 35 % van onze ouders heeft een hbo –opleiding en 38% een w.o opleiding. De kinderen van onze school wonen in een natuurrijke omgeving en zitten nagenoeg allemaal op sport en hobbyclubs. Zij hebben vaak een rijke leeromgeving.