Onderzoekend leren

Onderzoekend leren kenmerkt zich door een open einde opdracht waar geen ja of nee antwoord uit kan volgen: Er moet een probleem opgelost worden, we moeten een leervraag stellen en deze moet beantwoord worden. De denkkracht van de leerling staat centraal. Deze manier van werken vraagt om andere vaardigheden van leerlingen en bereiden hen voor op het werken in de 21e eeuw. De komende jaren willen wij ons hierin verder ontwikkelen als speerpunt voor het onderwijs van de (nabije) toekomst.

Onze Ambitie

Onderzoekend leren is op BS Roald Dahl een vast onderdeel van het onderwijsproces, voor iedere leerling. De leerlingen zijn betrokken en gemotiveerd. Alle leerkrachten bezitten de competenties om onderzoekend leren toe te passen: de leerkracht stelt open vragen en coacht en faciliteert.