Zorgadvies team

Wij doen ons best om goed voor uw kind te zorgen. Buiten de leerkracht in de groep houden een aantal mensen binnen en buiten onze school zich intensief bezig met de leerlingzorg.

  • Karin van Reijsen is onze interne begeleider. Zij coördineert de leerlingzorg. Karin voert groepsbesprekingen met de leerkracht, houdt intake gesprekken, analyseert toets gegevens, kan kleine onderzoekjes doen of externe onderzoeken aanvragen e.d. Op die manier signaleert zij de situaties waarin extra zorg gewenst is. Karin werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. Karin onderhoudt de contacten met externe instanties, de ouders en ondersteunt de leerkrachten.
  • Marieke Barten-Dohmen is onze leesspecialist. Zij monitoort ons leesonderwijs, maakt beleid, analyseert leesproblematieken en ondersteunt de leerkrachten op leesgebied.
  • Marloes Ruijs is onze rekenspecialist. Zij monitoort ons rekenonderwijs, maakt beleid, analyseert rekenproblematieken en ondersteunt de leerkracht op rekengebied.

Ook krijgen wij bij onze leerlingzorg hulp van mensen die in dienst zijn bij externe instanties.

  • Marloes Kesselring is onze schoolmaatschappelijk werkster. Zij richt zich in haar hulp op het functioneren van het kind op school. Ouders of kinderen kunnen een afspraak maken via Karin van Reijsen.
  • Ingrid Rothengatter is sociaal verpleegkundige. U kunt bij haar terecht voor antwoorden op vragen over zien, horen, houding, groei, ontwikkeling, eet- en slaapgewoonten e.d.
  • Marianne Lammers is onze Logopediste. Zij adviseert bij logopedische problemen en kan zo nodig logopedisch onderzoek verrichten.

Ouders regelen voor ons de hoofdluiscontrole en de maatregelen die genomen worden rond ziekte en allergie.

 

De wijze waarop wij invulling geven aan de zorg op Roald Dahl staat beschreven in het zogenaamde Zorgplan. Ons zorgplan beschrijft welke afspraken we hierover hebben gemaakt en geeft de richting aan voor de komende jaren.

Klik op de button hiernaast voor meer informatie.