Schoolgids

In de schoolgids, die wettelijk jaarlijks bijgesteld moet worden, geven wij u een beschrijving van onze school “Roald Dahl” In het schoolplan, dat in ontwikkeling blijft, staat het een en ander verder uitgewerkt. In de jaarkalender staan namen en adressen en de kleine organisatorische dingen. De schoolgids heeft de instemming van de MR. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij een van ons terecht

Door op de link hiernaast te klikken kunt u de schoolgids downloaden: