Schoolplan

Het schoolplan is een meer jaren beleidsplan. In dit plan staat het beleidsplan voor de komende 4 jaren. Het jaarlijkse schoolplan wordt opgesteld met het meerjaren plan als uitgangspunt. Naast een beschrijving van de huidige situatie en het toekomstperspectief, vindt u in het schoolplan een veranderingsparagraaf. Hierin wordt de geplande schoolontwikkeling voor de komende jaren beschreven.

Het schoolplan is een door de inspectie verplicht gesteld document en wordt besproken in de medezeggenschapsraad.

U kunt het schoolplan downloaden door hiernaast op de knop te klikken.