Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. De Wet Passend Onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: Zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden.

Wij maken hierbij gebruik van de zorgstructuur zoals hiernaast afgebeeld. 

Indien de school uiteindelijk zelf niet meer kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het Samenwerkingsverband De Meierij. Meer informatie hierover vindt U in het kopje: 'Samenwerken'.

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden onder het kopje 'Informatie' op deze site.