Schooltijden

Wij werken met een zogenaamd '5 gelijke dagen model'. De schooldagen zijn voor leerlingen iedere dag even lang. Zij hebben hierdoor meer structuur in lestijden. Er zijn minder wisselingen in opvoeders gedurende de dag en ze hebben elke dag een lange, vrije middag waarop gespeeld en gesport kan worden. We starten om 8.30 uur en om 14.00 uur mogen de leerlingen naar huis. 

Een aantal keer per schooljaar staan er studiedagen gepland. De leerlingen zijn dan vrij. Deze worden voorafgaand aan het schooljaar gedeeld met ouders/ verzorgers. Het kan ook voorkomen dat een schooldag voor een vakantie tot 12.00 uur duurt. Ook dit wordt tijdig kenbaar gemaakt. 

Alle leerlingen maken bij ons jaarlijks minimaal 940 uur. Dit betekent dat ze in 8 jaar tijd minimaal 7520 uur onderwijs genoten hebben. De schooltijden voor de groepen 1 t/m 8 zijn gelijk op onze school.

Vakantierooster