AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is één wet voor de gehele Europese Unie. Vandaar dat men ook spreekt van de Europese Privacyverordening. De verordening behelst in grote lijnen een verbetering van de privacyrechten van personen en meer verantwoordelijkheden voor organisaties (met bijbehorende sancties).De Europese Privacyverordening is vastgesteld op 25 mei 2016 en trad in werking op 25 mei 2018.

Onderdeel D van deze wet beschrijft hoe wij als school om willen gaan met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen, hun ouders en het personeel. 

Onderdeel E beschrijft hoe wij vinden dat onze leerlingen om moeten gaan met ICT en sociale media.