GGD

Iedere school wil een plek zijn waar kinderen in een prettige omgeving met elkaar leren en spelen. Een plek waar ze zich veilig voelen en waar aandacht is voor hun welbevinden en gezondheid. Natuurlijk besteden wij als school al aandacht aan veiligheid en allerlei gezondheidsthema’s. De GGD ondersteunt ons daarbij. We werken bijvoorbeeld samen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van GGD Hart voor Brabant.Voor uitgebreide informatie kijk op www.ggdhvb.nl/.

Alle kinderen van 5-6 jaar worden onderzocht. Er wordt gekeken naar de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor kunnen eventuele gezondheidsproblemen opgespoord en gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk beperkt worden. Ouders worden gevraagd thuis een digitale vragenlijst in te vullen. De teamassistent neemt bij ieder kind een ogentest, een gehoortest en een groeimeting af. Ook bij school wordt geïnformeerd naar de gezondheid en het welzijn van ieder kind. Na afloop van het onderzoek krijgen ouders een brief met uitleg. Indien de verzamelde gegevens hiertoe aanleiding geven, worden ouders met hun kind uitgenodigd voor het spreekuur met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.De teamassistent screent leerlingen van groep 7 op lengte, gewicht, gehoor en gezicht.