Plaza Cultura

Op Roald Dahl werken wij nauw samen met Plaza Cultura, onze intermediair die onderwijs en kunstaanbod samenbrengt. Daarnaast zijn zij de marktplaats voor cultuureducatie in de gemeente Sint- Michielsgestel. Plaza Cultura is het expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie binnen de school. Zij ondersteunen en stimuleren het onderwijs en de (lokale) culturele aanbieders via advies en kennisoverdracht voor de inrichting van het cultuuronderwijs op onder andere onze school.

Wij werken voor onze cultuureducatie met de drie competenties van De Cultuur Loper:

reflecterend vermogen

creërend vermogen

onderzoekend vermogen

De bijbehorende gedragsindicatoren geeft de cultuureducatie op onze school een duidelijke richting met daarbij een hoge mate van vrijheid in het vormgeven van het eigen cultuurprogramma. Hiermee is het doel om vanuit de eigen visie, de mogelijkheden en de talenten van collega’s en leerlingen te komen tot een zinvolle invulling van het cultuuronderwijs. Daarbij blijven we dicht bij de school zelf.