Informatie

We willen benadrukken hoe belangrijk het is dat ook ouders zich thuis voelen op school. Ouders worden op school actief betrokken bij allerlei activiteiten. Ouders zijn altijd welkom op school. Het gaat immers om hun kind met wie ze acht jaar de school bezoeken. Zij kunnen altijd een afspraak na schooltijd (na 14.30 uur) maken met de leerkracht. Er zijn commissies om de samenwerking tussen school en ouders goed te regelen. Iedere groep kent groepsouders, die de leerkracht helpen bij het organiseren van activiteiten.

Wij vinden het prettig om een goed contact te hebben met ouders, omdat wij samen verantwoordelijk zijn voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Ouders kunnen altijd contact opnemen met school als er iets is. Ouders kunnen er op rekenen dat wij indien nodig ook contact met hen zullen opnemen.

Wij vinden dat ouders goed op de hoogte moeten zijn. Er vinden informatieavonden plaats, maar ook via klasbord, de driewekelijkse nieuwsbrief en onze website worden ouders geïnformeerd. Daarnaast is er voor ouders gelegenheid om via de medezeggenschapsraad een stem te hebben in het beleid van de school. Er zijn dus veel mogelijkheden om uw stem te laten horen. Neem bijvoorbeeld maar eens een kijkje onder de pagina's medezeggenschapsraad en ouderraad.