Ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel werd eerder ook wel het zorgprofiel genoemd. In ons ondersteuningsprofiel staat aangegeven welke voorzieningen Roald Dahl heeft om zorgleerlingen op te vangen, bijvoorbeeld wat voor materiaal en hulp er is voor kinderen die iets extra nodig hebben.

Het profiel is met het team opgesteld. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de expertise van de school, maar er wordt ook rekening gehouden met de profielen van scholen in het samenwerkingsverband. Het totaal van de ondersteuningsprofielen van alle scholen in het samenwerkingsverband moet namelijk zorgen voor een dekkend aanbod van de onderwijszorg.