Leerlingenraad

In het schooljaar 2015-2016 zijn wij gestart met een leerlingenraad.De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van de school en mogen meepraten over allerlei zaken die op school plaatsvinden.Uit de groepen 6-7-8 worden drie leerlingen gekozen die het leuk vinden om in de leerlingenraad zitting te nemen. De verkiezing wordt door de meester of juf geregeld.

Iedere twee maanden zitten zij als raad bij elkaar om zaken te bespreken. Onder begeleiding van de directeur van onze school. Leerling betrokkenheid vinden we erg belangrijk.Wanneer leerlingen zich betrokken weten bij het reilen en zeilen van de school zullen zij zich ook meer verantwoordelijk voelen. Kinderen leren om belangen te behartigen van anderen en ze hebben het gevoel dat er daadwerkelijk naar hen geluisterd wordt.