Oudervereniging

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) van basisschool Roald Dahl bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Dankzij de hulp die wij als school krijgen vanuit de oudervereniging en de vele hulpouders, zijn wij in staat om veel activiteiten voor onze kinderen te organiseren. Zo kunnen wij vorm geven aan ons motto: “Leren met plezier”. Leren bestaat immers niet alleen maar uit sommen en taallesjes maken uit je boek, in de klas. Ook buiten het leslokaal valt veel te beleven en veel te leren.  

Wat regelt de oudervereniging 
Ieder schooljaar organiseert de oudervereniging gezamenlijke (feestelijke) activiteiten zoals: de Dahldag (verjaardag van Roald Dahl), Sinterklaasfeest, Kerstmis en Carnaval.De organisatie is een samenwerking tussen OV-leden en leerkrachten.  

Vergaderingen 
De oudervereniging vergadert ongeveer 8 keer per jaar. En wat frequenter in de weken om het event heen. Er worden werkgroepen gevormd die de volgende activiteit coördineren en na afloop van iedere activiteit wordt geëvalueerd.  

Financiën 
Daarnaast is de oudervereniging verantwoordelijk voor het inzamelen, bestemmen en beheren van de vrijwillige financiële ouderbijdrage. De activiteiten die de oudervereniging organiseert worden  betaald uit de (vrijwillige) ouderbijdrage. De oudervereniging beheert de gelden die binnenkomen. De penningmeester stelt een begroting op waarbij voor elk van de activiteiten een budget wordt bepaald. Aan het eind van het schooljaar maakt hij een financieel verslag, waarin is aangegeven hoe de gelden zijn besteed.  

 

Contact en informatie
Wil je meer informatie? Heb je ideeën, vragen of opmerkingen? Of heb je interesse om aan te sluiten bij de oudervereniging? Super leuk! Spreek een van ons aan of laat het weten aan de leerkracht van jouw kind. 

Oudervereniging

 
Voorzitter Nanette van Engelen
Secretaris Kim van der Doelen
Penningmeester Mark Kouters
Activiteiten Cecile van de Heuvel
  Shelley Kromodikoro
  Marie-Claire Schreinemachers
  Madelon van de Heuvel
  Marieke van den Broek
  Marieke van Schipstal
  Susanne de Weert
  Babette van de Wal

Als ouder van onze leerlingen maak je deel uit van de school en ben je lid van de oudervereniging. 

Natuurlijk hebben wij op school bepaalde regels en afspraken. Wij willen graag dat alle hulpouders met de kinderen omgaan zoals wij dat als leerkrachten en stagiaires ook graag doen. Daarom is er voor leerkrachten, stagiaires en hulpouders een gedragsprotocol ontwikkeld. Hierin staat beschreven hoe wij op school graag met elkaar omgaan.