Klachtenregeling

Binnen Cadans Primair kennen we een algemene klachtenregeling. Hierin leest U hoe wij omgaan met ongewenst gedrag en welke afspraken er zijn gemaakt in geval van onenigheid tussen alle partijen die bij een basisschool betrokken zijn.