Team

Het Roald Dahl team staat voor een professionele cultuur. Het team is betrokken naar elkaar, toont interesse en zet zich actief in. Iedereen doet mee in een cultuur van elke dag een beetje beter. Iedereen krijgt ook ruimte om het tempo mee te bepalen. Onze onderwijsvisie en onze ambities zijn daarbij ons kompas. Het helpt ons om keuzes te maken.

Doordat we actief aan ons teamklimaat werken en onze kaders en grenzen duidelijk zijn, doen we positieve ervaringen op en ervaren we welbevinden. We zijn allemaal rolmodel in gedrag en houding. Door samen te werken aan een teamcultuur waarin we goed met elkaar communiceren, zetten we elkaar in onze kracht.

Groepsverdeling