Visie

Door een combinatie van basisvakken in de ochtend en thematisch onderwijs in de middag denken wij kinderen een goede basis mee te geven. Enerzijds komen de cognitieve vakken duidelijk aan bod die vooral leerkracht gestuurd zijn en werken we met vaardigheden die kinderen nodig hebben in de maatschappij: duurzaamheid en burgerschap zijn aandachtspunten. Hierbij is de leerkracht zowel sturend als begeleidend. Het thematisch onderwijs biedt de leerlingen een ruimere kijk op de wereld en kunnen zij op een actieve betrokken manier leren, onderzoeken, ontdekken en ervaren. We leren ze hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. We willen ze meegeven dat ze zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan hun eigen wijk/ regio/ land en de wereld.

Binnen onze visie hebben we vijf kernwaarden die wij belangrijk vinden voor onze kinderen:

  • Plezier
  • Structuur
  • Betrokkenheid
  • Samenwerking
  • Eigenaarschap

 

Missie:

Op basisschool Roald Dahl wordt er door kwalitatief goed onderwijs voor gezorgd dat leerlingen zich op een prettige, veilige manier kunnen ontwikkelen. We helpen ze hun zelfstandigheid te vergroten en kennis op te doen, vaardigheden aan te leren, zodat ze positief, vriendelijk, open en met vertrouwen de wereld in gaan.

We staan open voor iedereen met respect voor elke levensbeschouwelijke achtergrond. In dit onderdeel komt ook de sociale en emotionele vorming specifiek aan bod. Door middel van de methode ‘Kwink’ besteden we aandacht aan normen en waarden, emoties en hoe hier mee om te gaan. We besteden aandacht aan groepsvormende activiteiten in de vorm van de “gouden weken” en de “zilveren weken".